Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Powrót do pracy po okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu rodzicielskiego
25 czerwca 2019
Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Tak stanowi art. 183 ze znaczkiem 2 kodeksu pracy.

W przywołanym przepisie ustawodawca stara się godzić ochronę interesów pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego z interesami pracodawcy:

  • gwarantuje pracownicy (pracownikowi) powrót na poprzednio zajmowane stanowisko albo stanowisko równorzędne lub odpowiadające jej (jego) kwalifikacjom,
  • umożliwia pracodawcy powierzenie pracownicy (pracownikowi) innego odpowiedniego stanowiska.

Warunkiem jest tu zapewnienie pracownicy (pracownikowi) wynagrodzenia, które otrzymywałaby ona (on), gdyby nie korzystała z urlopu. Przy czym należy uznać, że chodzi tu o wynagrodzenie na stanowisku zajmowanym przed rozpoczęciem korzystania z właściwego urlopu. Gdyby chodziło bowiem o wynagrodzenie na innym stanowisku niż wcześniej zajmowane, to, mając na względzie ochronny charakter tego przepisu, ustawodawca zastrzegłby, że wynagrodzenie to nie powinno być niższe niż wynagrodzenie otrzymywane przed rozpoczęciem oznaczonego urlopu.

Wobec powyższego należy uznać, że jeżeli pracownica (pracownik) została pozbawiona możliwości wzięcia udziału w szeregu szkoleń, które pracodawca zapewnił pracownikom w okresie przebywania przez tę pracownicę (pracownika) na urlopach związanych z rodzicielstwem, to nie może z tego powodu uzyskiwać niższego wynagrodzenia niż pracownicy zajmujący równorzędne stanowiska.

Nie można również zgodzić się z poglądem, w myśl którego pracodawca może wypowiedzieć stosunek pracy, gdy nie jest możliwe zatrudnienie pracownika na tym samym albo innym równorzędnym stanowisku lub stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-10-22