Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: ZUS
Pozarolnicza działalność jako tytuł do ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem ważnych zmian w roku 2021 i od stycznia 2022 r.
 
Pozarolnicza działalność jest trzecim co do ilości ubezpieczonych, tytułem do ubezpieczeń.  Jako główny akt prawny dotyczący przedsiębiorców wskazuje się ustawę Prawo przedsiębiorców, ale nie należy zapominać, że jest to „normalna” ustawa, a więc akt prawny równy każdej innej ustawie. Tym samym zapisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są równorzędne i rozstrzygające w zagadnieniach w niej zawartych.

Takim zagadnieniem jest chociażby definicja osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, często mylona z definicją pozarolniczej działalności gospodarczej. Różnica między tymi dwoma grupami ubezpieczonych jest bardzo istotna, ponieważ wpływa to w pewnych sytuacjach na odmienność podlegania ubezpieczeniom społecznym i na okresy podlegania tym ubezpieczeniom. Kolejna różnica to prawo do ulg w ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Ważnym tematem jest również rozstrzygnięcie czy wykonywanie działalności na podstawie tzw. umowy kontraktowej lub kontraktu menadżerskiego, który jest pozarolniczą działalnością.
 
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń, gdy jednym z tych tytułów jest pozarolnicza działalność, wymaga również dużej uwagi, z powodu sporego stopnia trudności. Gdy ustalimy już obowiązek ubezpieczeń społecznych, możemy zweryfikować i sprawdzić, czy mamy prawo do niższych podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
 
Prowadzący:
Termin szkolenia:
Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

+ czytaj więcej

16 listopada 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Definicja pozarolniczej działalności z uwzględnieniem podziału:
 
 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • twórca i artysta,
 • wolny zawód,
 • wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej,
 • akcjonariusz prostej spółki akcyjnej,
 • osoba prowadząca publiczną i niepubliczną szkołę, placówkę lub zespół.
2. Zasady podlegania i okresy tego podlegania. Odmienność postepowania ZUS w stosunku do poszczególnych rodzajów działalności - zmiana przepisów w 2021 r.
 
3. Charakter ubezpieczeń i zmiana zasad w 2021 r. dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
 
4. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne:
 
 • ulga na start.
 • mała składka.
 • mały ZUS+.
5. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń z innymi tytułami i okolicznościami:
 
 • umowa o pracę, 
 • umowa cywilnoprawna przy działalności gospodarczej bez ulg i z ulgami, 
 • urlopy bezpłatne,
 • urlopy wychowawcze,
 • zasiłki macierzyński,
 • pozostałe tytułu,
 • emeryt-rencista,
 • uczeń-student.
6. Ograniczenie od stycznia 2022 r. składania korekt dokumentów rozliczeniowych – czy nieprawidłowe dane na koncie ubezpieczonego ulegają przedawnieniu.
 
7. Przedawnienie należności składkowych i nienależnie opłacanych składek w kontekście ograniczenia możliwości składania korekt dokumentów rozliczeniowych.
 
8. Zmiana zasad naliczania odsetek za zwłokę.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-10-27