Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Pracownicze Plany Kapitałowe
PPK dla małych przedsiębiorców (grupa III i IV)

Od lipca 2020 roku każda firma zatrudniająca ponad 20 osób musi zaoferować im Pracowniczy Plan Kapitałowy, a w konsekwencji zapisać osoby zatrudnione do PPK w maksymalnym terminie do 10 listopada 2020 r. Od 1 stycznia 2021 obowiązek zostanie rozszerzony na pozostałych przedsiębiorców, którzy z uwagi na wielkość swojego zatrudnienia nie zostali zaliczeni do przedstawicieli grupy I-III wskazanej w przepisach ustawy o PPK. Szkolenie skierowane jest dla przedstawicieli grupy III i IV, którzy będą wdrażali PPK w swojej firmie i koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie należy podjąć, aby przygotować się na nadchodzące zmiany oraz z sukcesem wdrożyć Pracowniczy Plan Kapitałowy. 

Uwaga: szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych zapraszamy na dedykowane tej grupie szkolenie.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Karina Włodarczyk

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności i skomplikowanych procesach gospodarczych. Uczestniczył w procesach fuzji i przejęć, przekształceń form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców. Przeprowadzał także audyty prawne na zlecenie inwestorów w procesach przejęć.  Od 2011 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, jak i podmiotów z trzeciego sektora. Autor publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.

+ czytaj więcej

27 stycznia 2021

12 lutego 2021

26 lutego 2021

5 marca 2021

22 marca 2021

Harmonogram:

8:30 - logowanie uczestników

9:00 - I część szkolenia

10:30 - przerwa (10 minut)

10:40 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Wstęp:
 
1. Podstawowe założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.
2.  Od kiedy PPK zaczną obowiązywać najmniejszych przedsiębiorców?

a. Wskazanie terminów, zasad obliczania wielkości zatrudnienia.
b. Portal PPK – jaki zakres informacji tam znajdziemy.

3. Wysokość i struktura wpłat  w ramach PPK:

a. Zasady podziału, naliczania oraz odprowadzania składek.
b. Terminy związane z wypełnieniem obowiązków nałożonych na podmiot zatrudniający.
 
4. Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których będą gromadzone środki z PPK – koszty zarządzania i nadzór:

d. Czym się kierować przy wyborze funduszu;
e. Jakie umowy i obowiązki należy przy tym wykonać ?
f. Zasady konsultowania wyboru z pracownikami.

II. PPK z punktu widzenia podmiotu zatrudniającego:

1. Procedura utworzenia PPK.
2. Obowiązki informacyjne i administracyjne nałożone na pracodawców:

a) Wskazanie dokumentacji i zakresu informacji jakie powinny zostać przekazane pracownikom.
b) Podział obowiązków w firmie związanych z wdrożeniem PPK.

3.Odpowiedzialność pracodawców i osób działających w ich imieniu za:

a) Naruszenie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK.
b) Niedopełnienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK w ustawowych terminach.
c)  Nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

4. Skutki nakłaniania osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

III. PPK z punktu widzenia zatrudnionych:

1. Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych.
2. Jak wygląda rezygnacja z PPK?
3. Podział środków w przypadku rozwodu lub śmierci.
4. Wypłata środków zgromadzonych w PPK- kiedy możliwa i na jakich zasadach?
5. Zwrot środków z PPK.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-01-19