Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Pracownicze Plany Kapitałowe
PPK w sektorze publicznym plus wzory dokumentów
 
Szkolenie skierowane jest do podmiotów zatrudniających, będących jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych, którą rozpoczynają stosowanie przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w dniu 1 stycznia 2021 r. 
 
Podczas szkolenia przybliżone zostaną obowiązki pracodawców związane z wdrożeniem PPK, a także kwestie istotne dla osób zajmujących się wdrożeniem i obsługą PPK - jak chociażby skutki złożenia rezygnacji z oszczędzania w PPK a konieczność skorygowania wypłaconego wynagrodzenia, sposób korekty wpłat do PPK, czy moment powstania obowiązku podatkowego od wpłat pracodawcy i konsekwencje z tym związane. 
 
Omówione zostaną także przepisy przewidujące odpowiedzialność wykroczeniową, w tym szeroko komentowany przepis art. 108 ustawy o PPK, przewidujący odpowiedzialność za nakłanianie do rezygnacji z PPK. Wskazane zostaną także zmiany przepisów i ich interpretacji przez Polski Fundusz Rozwoju S.A., które miały miejsce od 1 stycznia 2019 r., kiedy ustawa weszła w życie.
 
Dodatkowo uczestnicy otrzymują w formie edytowalnej dokumentację przydatną na etapie wdrożenia w postaci:
 
1. Harmonogramu wdrożenia.
2. Regulaminu przeprowadzenia wyborów reprezentacji osób zatrudnionych.
3. Protokołu z wyboru instytucji finansowej.
 
Prowadzący:
Termin szkolenia:
Karina Włodarczyk

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności i skomplikowanych procesach gospodarczych. Uczestniczył w procesach fuzji i przejęć, przekształceń form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców. Przeprowadzał także audyty prawne na zlecenie inwestorów w procesach przejęć.  Od 2011 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, jak i podmiotów z trzeciego sektora. Autor publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.

+ czytaj więcej

29 stycznia 2021

9 lutego 2021

19 lutego 2021

18 marca 2021

30 marca 2021

Harmonogram:

08:30 - logowanie uczestników

09:00 - I część szkolenia

10.30 - przerwa (10 minut)

10.40 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Terminy związane z wypełnieniem obowiązków nałożonych na podmiot zatrudniający będący jednostką sektora finansów publicznych.
 
2. Kiedy rozpocząć wdrożenie - jakie koszty związane z PPK należy uwzględnić w budżecie na 2021 rok oraz czy można przeprowadzać ankiety wśród pracowników? 
 
3. Wybór instytucji finansowej - czy może zostać dokonany przez samorząd? 
 
4. Czy przy wyborze PPK należy stosować postanowienia ustawy prawo zamówień publicznych?
 
5. Zapisywanie uczestników do PPK - podleganie pod definicję osoby zatrudnionej oraz kryterium stażu i wieku. Przykłady.
 
6. Uczestnictwo w PPK a zmiana pracodawcy, bądź równoległe zatrudnienie.
 
7. Umowy zawierane przez pracodawcę.
 
8. Wysokość wpłat do PPK - sposób ich obliczania, przekazywanie wpłat do instytucji finansowej.
 
9. Preferencyjne warunki wpłaty obligatoryjnej dla najmniej zarabiających - procedura.
 
10. Udział reprezentacji pracowników w wyborze instytucji finansowej - skład reprezentacji oraz sposób jej wyłonienia. Jak w możliwie najpełniejszym zakresie odformalizować proces wyboru? Co w przypadku braku możliwości jej wyłonienia?
 
11. Kryteria wyboru instytucji finansowej.
 
12. Zmiana instytucji finansowej - obowiązki pracodawcy wobec osób zatrudnionych.
 
13. Rezygnacja z uczestnictwa PPK - forma i ustawowe wymogi oświadczenia o rezygnacji. Skutki złożenia rezygnacji dla pracodawcy.
 
14. Deklaracje składane w PPK - deklaracja o ponownym akcesie, deklaracja wpłaty dodatkowej, deklaracja o przystąpieniu dla osób 55+, treść i skutki dla pracodawcy.
 
15. Obowiązek informacyjny wobec osób zatrudnionych - jego zakres i sposób komunikacji. Analiza przykładowej informacji.
 
16. Podatek od wpłat pracodawcy.
 
17. Potrącenia z wynagrodzenia a PPK.
 
18. Wykroczenia z ustawy: na czym polega nakłanianie do rezygnacji z PPK w rozumieniu art. 108 ustawy?
 
19. Jakie sankcje grożą za naruszenie przepisów ustawy? Uprawnienia PIP.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-01-19