Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Praca na urlopie rodzicielskim i wykonywanie umowy zlecenia
25 czerwca 2019
Urlop rodzicielski nie zamyka rodzicom możliwości zarobkowych, bowiem w trakcie tego urlopu mogą wykonywać różnego rodzaju prace np. na podstawie umowy zlecenia. Z tytułu udzielonego urlopu rodzicielskiego i pobieranego w tym okresie zasiłku macierzyńskiego, zasiłkobiorcy będą podlegali obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Od przychodu z tytułu zawartej umowy zlecenia należy natomiast zadeklarować składkę na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają w tym przypadku charakter dobrowolny.

Urlop rodzicielski nie wyklucza również świadczenia pracy. W świetle ustawy ubezpieczony może ją wykonywać na rzecz własnego pracodawcy. Ustawodawca stawia jednak warunek, by wymiar czasu  tej pracy nie był wyższy, niż połowa etatu. Wysokość zasiłku macierzyńskiego zostaje wówczas pomniejszona proporcjonalnie do wymiaru, w którym wykonywana jest praca w czasie urlopu rodzicielskiego. Z tytułu świadczonej pracy, ubezpieczony ma prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a sam zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego może zostać podwyższony do kwoty świadczenia rodzicielskiego w przypadku, gdy kwota zasiłku jest niższa od kwoty tego świadczenia. Zarówno zasiłek macierzyński jak i praca na część etatu stanowią obowiązkowe tytuły do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Często jednak w trakcie urlopów związanych z rodzicielstwem ubezpieczeni poza świadczoną pracą zawierają również umowy zlecenia.

Powstaje zatem wątpliwość co z umową zlecenia, która w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego jest tytułem dobrowolnym. Czy powrót do pracy i deklarowanie składek nie spowoduje zmiany schematu podlegania ubezpieczeniom?

Nie. Umowa zlecenia wykonywana w trakcie pobieranego zasiłku macierzyńskiego jest dobrowolnym tytułem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, bez względu na wymiar czasu pracy umowy stanowiącej tytuł, z którego wypłacany jest zasiłek macierzyński.

Zatem wykonywanie pracy na rzecz własnego pracodawcy w trakcie udzielonego urlopu rodzicielskiego nie zmienia zasad podlegania ubezpieczeniom w ZUS z tytułu wykonywania umowy zlecenia. Umowa w tym przypadku rodzi obowiązkowy tytuł jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego, a podstawą do naliczenia składki na to ubezpieczenie jest przychód osiągnięty przez ubezpieczonego.

art. 9 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1778 ze zm.)

ust.191-192 komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017r. poz. 1368 ze zm.)

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-11-18