Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Praca przy komputerze a zasady BHP
13 sierpnia 2019
Wykonywanie przez pracowników pracy biurowej, w tym przy komputerze, pociąga za sobą szereg obowiązków nakładanych na pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Choć na pierwszy rzut oka tego rodzaju praca wydaje się być bezpieczna, to ustawodawca przewidział pewne wymogi, które musza zostać spełnione, aby zapewnić prawidłową organizację środowiska pracy.

Każdy pracownik, który korzysta z komputera przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, czyli minimum 4 godziny dziennie, zgodnie z § 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, jest nazywany osobą wykonującą pracę przy komputerze.

Takiej osobie przysługują dodatkowe przerwy pracy ponad te, o których stanowi kodeks pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników. Jeżeli praca przy komputerze trwa nieprzerwanie przez godzinę, to pracodawca ma obowiązek zapewnić możliwość zmiany rodzaju pracy na nieobciążającą wzroku lub wykonywaną w zmienionej pozycji ciała. W wypadku gdy pracodawca nie może zapewnić takiej zmiany, musi zezwolić na minimum 5-minutową przerwę po każdej godzinie pracy przed ekranem monitora (§ 7 ww. rozporządzenia). Taka przerwa jest wliczana do czasu pracownika i normalnie płatna.

Niezależnie od powyższego pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe okulary korygujące wzrok, jeżeli konieczność ich noszenia wynika z przeprowadzonych przez lekarza medycyny pracy badań. Dopiero wynik badania stanowi podstawę pokrycia przez pracodawcę kosztów ich zakupu. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany refinansować zakup okularów korekcyjnych pracownikom. Wysokość kwoty stanowiącej refinansowanie kosztu zakupu okularów ustala już sam pracodawca w przepisach wewnętrznych swojego zakładu. Musi być ona ustalona w takiej wysokości, aby umożliwiała zakup okularów zgodnych z zaleceniami lekarza.

Ponadto w rozporządzeniu można także znaleźć wytyczne, co do wielkości i koloru biurka oraz odległości pracownika od monitora ekranowego. Powierzchnia biurka powinna być matowa, jasna i na tyle duża, by pracownik mógł swobodnie korzystać ze wszystkich urządzeń oraz przyborów znajdujących się w zasięgu jego ręki. Monitor powinien znajdować się w odległości od 40 do 75 cm, a wyświetlany na nim obraz być stabilny, czytelny i wyraźny. Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami pracodawca powinien zapewnić pracownikowi klawiaturę stanowiącą oddzielny element wyposażenia stanowiska, a nie będącą częścią komputera przenośnego.

Pozycja pracownika podczas pracy przy komputerze powinna być swobodna. Ustawodawca określa, że wysokość biurka powinna być taka, aby między ramieniem a przedramieniem pracownika był zachowany kąt prosty, a także aby umożliwiała obserwowanie ekranu monitora pod odpowiednim kątem. Fotel natomiast musi być stabilny, z pięcioma podporami na kółkach, obrotowy i wyposażony w podłokietniki.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-12-13