Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Praca przy komputerze a zasady BHP
23 marca 2021
Wykonywanie przez pracowników pracy biurowej, w tym przy komputerze, pociąga za sobą szereg obowiązków nakładanych na pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Choć na pierwszy rzut oka tego rodzaju praca wydaje się być bezpieczna, to ustawodawca przewidział pewne wymogi, które muszą zostać spełnione, aby zapewnić prawidłową organizację środowiska pracy.

Każdy pracownik, który korzysta z komputera przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, czyli minimum 4 godziny dziennie, zgodnie z § 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, jest nazywany osobą wykonującą pracę przy komputerze.

Takiej osobie przysługują dodatkowe przerwy pracy ponad te, o których stanowi kodeks pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników. Jeżeli praca przy komputerze trwa nieprzerwanie przez godzinę, to pracodawca ma obowiązek zapewnić możliwość zmiany rodzaju pracy na nieobciążającą wzroku lub wykonywaną w zmienionej pozycji ciała. W wypadku gdy pracodawca nie może zapewnić takiej zmiany, musi zezwolić na minimum 5-minutową przerwę po każdej godzinie pracy przed ekranem monitora (§ 7 ww. rozporządzenia). Taka przerwa jest wliczana do czasu pracownika i normalnie płatna.

Niezależnie od powyższego pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe okulary korygujących wzrok, jeżeli konieczność ich noszenia wynika z przeprowadzonych przez lekarza medycyny pracy badań. Dopiero wynik badania stanowi podstawę pokrycia przez pracodawcę kosztów ich zakupu. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany refinansować zakup okularów korekcyjnych pracownikom. Wysokość kwoty stanowiącej refinansowanie kosztu zakupu okularów ustala już sam pracodawca w przepisach wewnętrznych swojego zakładu. Musi być ona ustalona w takiej wysokości, aby umożliwiała zakup okularów zgodnych z zaleceniami lekarza.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-04-16