Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Praca w ruchu ciągłym
19 czerwca 2019
Przy pracach, które ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane, jak również gdy praca nie może być wstrzymana ze względu na konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności, może być stosowany system czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 43 godzin przeciętnie na tydzień w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 tygodni, a jednego dnia w niektórych tygodniach w tym okresie dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony do 12 godzin. Za każdą godzinę pracy powyżej 8 godzin na dobę w dniu wykonywania pracy w przedłużonym wymiarze czasu pracy pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 138 § 1 i 2 kodeksu pracy).

Stosowanie systemu przedłużonego czasu pracy ograniczono do pewnych szczególnych sytuacji, które zostały wyraźnie wskazane przez ustawodawcę. System ten można stosować, jeśli praca nie może być wstrzymana:

  • ze względu na technologię produkcji (praca w ruchu ciągłym) - chodzi o sytuacje, gdy wykonywanie pracy przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę jest konieczne ze względu na technologiczne uwarunkowania procesu pracy, które powodują, że jednostka produkcyjna funkcjonuje bez przerwy, a dochodzi jedynie do zmiany grup pracowników obsługujących maszyny i urządzenia. Praca w ruchu ciągłym nie występuje, jeżeli urządzenie, przy którym pracownik wykonuje pracę lub które jest istotne dla funkcjonowania zakładu pracy, może zostać wyłączone;
  • ze względu na konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności - chodzi o potrzeby mające szczególne znaczenie. Można do nich zaliczyć niewątpliwie potrzeby w zakresie ochrony życia i zdrowia, dostaw energii i wody czy transportu.

Praca w ruchu ciągłym nazywana jest także przedłużonym czasem pracy. Ustawodawca dopuszcza przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy jednego dnia w niektórych tygodniach do 12 godzin, nie wymagając w zamian skrócenia czasu pracy w inne dni lub udzielenia dni wolnych od pracy. Przeciętny tygodniowy czas pracy może wynieść 43 godziny w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 tygodni. Oznacza to, że przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy może nastąpić w trzech spośród czterech tygodni okresu rozliczeniowego: (44 + 44 + 44 + 40) : 4 = 43. System ten umożliwia pracę na trzech ośmiogodzinnych zmianach przez 6 dni w tygodniu. Dzięki przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin możliwe jest przejście jednego dnia na system dwuzmianowy, co pozwala pracownikom zmienić godziny wykonywania pracy (tzw. złamanie zmiany).

Zgodnie z § 3 omawianego artykułu, w przypadkach, o których mowa powyżej, obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

  1. mnożąc 8 godzin przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie rozliczeniowym, z wyłączeniem niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a następnie,
  2. dodając do otrzymanej liczby liczbę godzin odpowiadającą przedłużonemu u danego pracodawcy tygodniowemu wymiarowi czasu pracy.

Określenie dni, w których dobowy wymiar czasu pracy ulega przedłużeniu maksymalnie do 12 godzin, powinno się znaleźć w rozkładzie czasu pracy. Dodatkowo wymaga się, aby liczba godzin odpowiadająca przedłużonemu u danego pracodawcy tygodniowemu wymiarowi czasu pracy nie przekraczała 4 godzin na każdy tydzień okresu rozliczeniowego, w którym następuje przedłużenie czasu pracy (art. 138 § 4 kodeksu pracy). Pracę przypadającą w ramach przedłużonego dobowego oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy ustawodawca traktuje jako pracę normalną, która nie ma charakteru nadliczbowego (nie podlega więc ograniczeniom właściwym dla godzin nadliczbowych, nie jest również wliczana do rocznego limitu godzin nadliczbowych). Pracą nadliczbową będzie zwłaszcza praca w wymiarze wyższym niż 8 godzin, przypadająca w dni, które nie są objęte zwiększeniem czasu pracy do 12 godzin lub przedłużenie czasu pracy o więcej niż 4 godziny na tydzień.

Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy, a także o każde święto przypadające w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-10-22