Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Prawo pracy
Pracodawco, kiedy będziesz miał uprawnienia do sprawdzenia szczepień i testów na COVID-19 wśród pracowników

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dotyczącym jednego z najbardziej aktualnych zagadnień z obszaru prawa pracy, jakim bez wątpienia jest przetwarzanie danych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia. Przede wszystkim omówimy najważniejsze zagadnienia dotyczące stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, ze szczególnym uwzględnieniem propozycji zawartych w projekcie ustawy dotyczącej możliwości sprawdzania przez pracodawcę szczepień pracowników przeciwko COVID-19. Uporządkujemy wszystkie kwestie wynikające z pobytu pracowników na kwarantannie lub izolacji oraz związane z tym skutki prawne (np. dokumenty przedstawiane przez pracowników, świadczenia pieniężne, weryfikacja przez pracodawcę itp.). Ponadto, wskażemy zasady postępowania w sytuacji przetwarzania przez pracodawcę danych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia.

Podpowiemy jak prawidłowo przetwarzać informacje odnośnie stanu zdrowia osób legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Rozwiejemy także wątpliwości związane z przetwarzaniem informacji o stanie zdrowia pracowników lub członków ich rodzin w przypadku ubieganie się o zapomogi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zwrócimy uwagę na sytuacje, w których pracodawca wchodzi w posiadanie informacji o stanie zdrowia pracowników i nie ma obowiązku uzyskiwania na to ich zgody.

Przyjrzymy się również aktualnym możliwościom przetwarzania przez pracodawcę informacji dotyczących zaszczepienia pracowników przeciwko COVID-19, zwłaszcza pod kątem działań, które podejmowane są w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, bez narażania się na zarzut naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (np. RODO).

Prowadzący:
Michał Podsiedlik

Prawnik. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalista ds. bhp, po ukończonych studiach podyplomowych na Politechnice Śląskiej. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, gdzie poza funkcją eksperta ds. prawa prawy pełnił także rolę rzecznika prasowego. Doświadczenie i praktyczne wdrażanie zagadnień z zakresu prawa pracy zdobywał w dziale nadzorującym kwestie kadrowe. Obecnie przedsiębiorca zajmujący się szkoleniami z dziedziny prawa pracy.   Ekspert prawa pracy specjalizujący się przede wszystkim w zagadnieniach dotyczących czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, a także mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu. Od kilkunastu lat trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, który w trakcie zajęć stara się wyjaśniać w przystępny sposób nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia prawne, a poszczególne przepisy przekładać na rozwiązania praktyczne. Doradca i konsultant, który wraz z klientami wypracowuje najbardziej adekwatne dla nich rozwiązania prawne, godząc funkcjonowanie organizacji z ramami kodeksu pracy.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

3 lutego 2022

09.00 - 12.00

Zobacz >>

1 marca 2022

09.00 - 12.00

Zobacz >>

1 kwietnia 2022

09.00 - 12.00

Zobacz >>

13 maja 2022

09.00 - 12.00

Zobacz >>

3 czerwca 2022

09.00 - 12.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Omówienie projektu ustawy pozwalającej pracodawcom na sprawdzanie szczepienia pracowników przeciwko COVID-19:

1. Kto będzie ponosić koszty przeprowadzania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2?
2. W jaki sposób pracodawca będzie mógł sprawdzać, czy pracownicy są zaszczepieni przeciwko COVID-19?
3. Jakie możliwości prawne będzie mieć pracodawca w odniesieniu do osób, które nie są zaszczepione przeciwko COVID-19?
4. Jak zapisy projektowanej ustawy odnoszą się do przepisów RODO, a także regulacji dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu?
5. Jak założenia projektowanej ustawy będą wpływać na osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę (np. zlecenie, dzieło, kontrakt menedżerski)?

II. Aktualne możliwości przetwarzania przez pracodawcę informacji dotyczących zaszczepienia pracowników przeciwko COVID-19:

1. Jak informacja dotycząca szczepienia przeciwko COVID-19 może rzutować na relacje na linii pracodawca - pracownicy?
2. Jakie działania pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy może podejmować pracodawca, aby nie narazić się na zarzut naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (np. RODO)?
3. Czy pracodawca ma możliwości prawne dotyczące dyscyplinowania pracowników w sytuacji ryzyka przenoszenia zakażenia na inne osoby (np. izolacja dziecka pracownika, który żąda dopuszczenia do pracy wykonywanej stacjonarnie)?

III. Kwarantanna, izolacja i inne nieobecności w pracy spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii:

1. Jakie dokumenty związane z pobytem na kwarantannie lub izolacji ma obowiązek dostarczyć pracodawcy osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy?
2. Czy pracodawca ma prawo weryfikować prawdziwość złożonej przez pracownika informacji o pobycie na kwarantannie lub izolacji?
3. Jakie świadczenia pieniężne przysługują pracownikom w związku z pobytem na kwarantannie lub izolacji?
4. Czy pracownik przebywający na kwarantannie lub izolacji może korzystać z urlopu wypoczynkowego? Co zrobić, jeżeli kwarantanna lub izolacja rozpoczyna się w trakcie trwającego urlopu wypoczynkowego?
5. W jaki sposób pobyt na kwarantannie lub izolacji wpływa na ewentualną konieczność skierowania pracownika na kontrolne badania lekarskie?
6. Jakie obowiązki dotyczące pobytu na kwarantannie lub izolacji ma osoba zatrudniona na innej podstawie niż stosunek pracy (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie, kontrakt menedżerski)?

IV. Zasady przetwarzania danych wrażliwych (np. dotyczących stanu zdrowia):

1. W jakiej sytuacji pracodawca może przetwarzać dane dotyczące stanu zdrowia wyłącznie z inicjatywy osoby zainteresowanej?
2. W jakich sytuacjach pracodawca wchodzi w posiadanie informacji o stanie zdrowia pracowników i nie ma obowiązku uzyskiwania na to ich zgody?
3. Możliwości prawne przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia w sytuacjach nietypowych (np. wniosek o zapomogę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ze względu na zły stan zdrowia pracowników lub członków ich rodzin)?
4. Jak prawidłowo postępować w sytuacji przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia pracowników legitymujących się stopniem niepełnosprawności? Czy skierowanie na badania lekarskie musi zawierać informację o stopniu niepełnosprawności? Co powinien zrobić pracodawca, jeżeli pracownik w trakcie trwania zatrudnienia przedstawi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?
5. Czy pracodawca może skierować pracownika na dodatkowe badania lekarskie, jeżeli stan zdrowia pracownika uległ pogorszeniu, ale nieobecność w pracy spowodowana chorobą nie przekroczyła 30 dni?

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-01-21