Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy
Pracodawcy w obliczu projektowanych zmian w 2023 roku, zwiększających elastyczność życia zawodowego oraz wzmacniających stabilność zatrudnienia

Początkiem sierpnia ubiegłego roku upłynął termin transpozycji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców oraz opiekunów. Obecnie trwają prace legislacyjne mające na celu m.in. poszerzenie w Kodeksie pracy uprawnień pracowników-rodziców/opiekunów, a także zrównanie ochrony osób świadczących pracę na podstawie umowy na czas określony w sposób zbliżony do tej, która obowiązuje przy zatrudnieniu bezterminowym. Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie planowanych zmian w prawie pracy tak, aby przygotować się na wdrożenie ich w zakładzie pracy.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac, osób kierujących pracownikami, jak również każdego, dla którego w kręgu zainteresowania pozostaje szeroko rozumiane prawo zatrudnienia.

Prowadzący:
Ekspert ds. prawa pracy

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków:  prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

10 marca 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Możliwość powołania się pracownika bezpośrednio na przepisy dyrektyw w sytuacji, gdy ustawodawca spóźnia się z wdrożeniem zmian.
2. Wzmocnienie ochrony pracowników przy korzystaniu z uprawnień przewidzianych w prawie pracy.
3. Nowe okresy, na które strony mogą zawrzeć umowę o pracę na okres próbny.
4. Modyfikacja elementów umowy o pracę.
5. Praktyczny aspekt zakazu ograniczania dodatkowego zatrudnienia lub świadczenia pracy na innej podstawie niż stosunek pracy.
6. Modyfikacja treści informacji o warunkach zatrudnienia.
7. Wniosek pracownika o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy - procedura krok po kroku.
8. Nowe uprawnienia pracowników w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
9. Indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego.
10. Zmiana zasad wypłaty zasiłku macierzyńskiego w związku z wydłużeniem urlopu rodzicielskiego.
11. Dodatkowe przerwy od pracy.
12. Wprowadzenie urlopu opiekuńczego oraz zasady jego udzielania.
13. Zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej.
14. Wdrożenie elastycznych form organizacji pracy.
15. Zmiany dotyczące urlopu ojcowskiego.
16. Doprecyzowanie przepisów dotyczących udzielania urlopu wychowawczego.
17. Wydłużenie okresu, w którym pracownik-rodzic może korzystać ze szczególnych uprawnień z tyt. rodzicielstwa.
18. Wzmocnienie ochrony pracowników zatrudnionych na podstawie umów terminowych.
19. Sankcje z tyt. naruszania nowych przepisów prawa pracy - osoby odpowiedzialne oraz przykłady działania lub zaniechania, za które będzie karać inspektor pracy PIP.
20. Przepisy przejściowe - stosowanie nowych rozwiązań do trwających już stosunków pracy.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-02-01