Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Pracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany Kapitałowe na listach płac

Celem szkolenia jest wskazanie zasad prawidłowego ujęcia Pracowniczych Planów Kapitałowych na listach płac dla pracowników i zleceniobiorców.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Agnieszka Łapińska

Praktyk - od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom oraz biurom rachunkowym, w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 4000 osób. W swoich szkoleniach pokazuje jak teorię przekuć na praktykę. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

+ czytaj więcej

17 listopada 2021

15 grudnia 2021

Harmonogram:

8:30 - logowanie uczestników

9:00 - I część szkolenia

10:30 - przerwa (10 minut)

10:40 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Terminy dokonywania wpłat do instytucji finansowej w przypadku pierwszej wpłaty i kolejnych.
2. Wpłaty na PPK finansowane przez Pracodawcę / Zleceniodawcę.
3. Wpłata na PPK pracownika / zleceniobiorcy:

 • Składniki wynagrodzenia od których naliczane są składki na PPK.
 • Przypadki braku poboru wpłaty od pracownika/ zleceniobiorcy.
 • Wysokość wpłaty obowiązkowej podstawowej lub obniżonej.
 • Zasady wnioskowania o obniżoną wpłatę podstawową lub zmiany jej wysokości.
 • Zasady naliczania ostatecznej wysokości wpłaty podstawowej.
 • Wysokości i zasady wnioskowania oraz zmiany wysokości wpłaty dodatkowej.

4. Zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy od składek PPK finansowanych przez Pracodawcę / Zleceniodawcę:

 • PPK a koszty uzyskania przychodu dla pracownika i zleceniobiorcy.
 • Termin wypłaty a pobór zaliczki.

5. Zasady rozliczania wpłat na PPK w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w PPK przez pracownika / zleceniobiorcę.
6. Korekty list płac a składki na PPK.
7. Wpływ wpłat na PPK na potrącenia z wynagrodzenia.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-10-25