Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Pracownicze Plany Kapitałowe od 1 lipca 2019 roku
25 czerwca 2019
PPK będą powszechnym, dobrowolnym i prywatnym systemem długoterminowego oszczędzania dla osób zatrudnionych, tworzonym i współfinansowanym przez podmioty zatrudniające i państwo. Już od 1 lipca 2019 roku obowiązek stosowania przepisów ustawy o PPK będą miały podmioty zatrudniające w dniu 31 grudnia 2018 r. minimum 250 osób zatrudnionych.

Pracownicze Plany Kapitałowe mają objąć ponad 11 milionów osób zatrudnionych w wieku między 19 a 55 lat. Do PPK zostaną włączeni wszyscy pracownicy, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne - niezależnie od formy zatrudnienia. Osoby zatrudnione między 19 a 55 rokiem życia zostaną automatycznie wpisani do Pracowniczych Planów Kapitałowych i to od ich decyzji zależeć będzie, czy na jego konto odprowadzane będą środki, które zostaną mu wypłacone po ukończeniu 60 roku życia – każdy będzie mógł dobrowolnie wystąpić z programu. Starsi pracownicy, tj. między 55. a 70. rokiem życia, będą musieli zwrócić się do podmiotu zatrudniającego z wnioskiem o zawarcie w ich imieniu takiej umowy. Do PPK nie mogą przystąpić osoby, które ukończyły 70. rok życia.

Zarówno podmiot zatrudniający jak i osoba zatrudniona będą finansować wpłaty podstawowe w ramach PPK z własnych środków. Zgodnie z projektem ustawy będą to niewielkie kwoty, wyliczane na podstawie procentowych wskaźników określonych w ustawie, które będą potrącane z wynagrodzenia osoby zatrudnionej.

Obowiązkiem podmiotu zatrudniającego jest zawarcie dwóch umów w ramach tworzenia PPK. Zadaniem podmiotu zatrudniającego jest wybór instytucji finansowej oraz zawarcie z nią umowy o zarządzanie, a następnie w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, umowy o prowadzenie PPK. Do 25 października 2019 roku powinna być zawarta umowa o zarządzanie PPK przez podmioty zatrudniające na dzień 31 grudnia 2018 roku minimum 250 osób. Dla firm, które na 31 grudnia zatrudniały minimum 250 osób, umowa na prowadzenie PPK powinna być zawarta do dnia 12 listopada 2019 r.

Zgodnie z przepisami przejściowymi początkowy termin stosowania nowej regulacji nie będzie jednolity dla wszystkich podmiotów zatrudniających i będzie uzależniony od liczby osób zatrudnionych przez podmiot zatrudniający. Mniejsze podmioty będą miały więcej czasu na podjęcie stosownych decyzji i wdrożenie procedur. Od 1 stycznia 2020 roku zobowiązanie to zostanie rozszerzone na podmioty zatrudniające zatrudniających minimum 50 osób (według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku). Podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób (stan na dzień 31 grudnia 2019 roku) zostaną włączone do systemu po 1 lipca 2020 roku, a wszyscy pozostali po 1 stycznia 2021 roku (w tym również wszystkie osoby zatrudnione w sektorze finansów publicznych).

Magdalena Jeziorska

radca prawny

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-10-22