Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: PPK
Pracownicze Plany Kapitałowe w 2023 r.

Podczas szkolenia omówione zostaną kwestie związane zasadami uczestnictwa w PPK a także zmiany ustawy o PPK, które weszły w życie od 4 czerwca 2022 r.

Prowadzący:
Karina Włodarczyk

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności i skomplikowanych procesach gospodarczych. Uczestniczył w procesach fuzji i przejęć, przekształceń form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców. Przeprowadzał także audyty prawne na zlecenie inwestorów w procesach przejęć.  Od 2011 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, jak i podmiotów z trzeciego sektora. Autor publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

9 listopada 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

14 grudnia 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Podstawowe informacje dot. PPK:

1. Zasady uczestnictwa w PPK
2. Na jakich zasadach odbywa się wypłata środków?
3. Jakie konsekwencje niesie za sobą zwrot środków dokonany przez uczestnika PPK?
4. Transfer środków przez Uczestnika PPK na inny rachunek- samodzielnie i za pośrednictwem pracodawcy.
5. Obniżenie wpłaty podstawowej- kiedy możliwe
6. Ta sama instytucja finansowa, różne rachunki PPK?
7. Rezygnacja z PPK- forma, terminy.
8. Nieterminowa wpłata do PPK- odsetki?

II. Zmiany w ustawie o PPK oraz w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy wprowadzone ustawą z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079):

1. Modyfikacja terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osoby zatrudnionej.
2. Procedura wypłaty transferowej- uproszczenie terminu.
3. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy związane z PPK.

III. Praktyczne przykłady: wpłaty, terminy, rezygnacja z PPK:

Omówienie przykładów budzących wątpliwości w praktyce.

IV. Obowiązki podmiotu zatrudniającego:

1. Obowiązki informacyjne i administracyjne nałożone na pracodawców:

a) wskazanie dokumentacji i zakresu informacji jakie powinny zostać przekazane pracownikom (checklista wraz z zakresem informacji).
b) gdzie i przez jaki okres należy przechowywać dokumentację z zakresu PPK?

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28