Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Szkolenia otwarte
Pracownik w firmie - konsekwencje podatkowe w ustawach VAT, CIT i PIT
Przekazywanie świadczeń i innych należności na rzecz pracowników, zleceniobiorców i kontrahentów
 | 
17 czerwca 2019

Umowa o pracę, zlecenie, kontrakt menadżerski, czy samozatrudnienie, która z form rozliczania jest najbardziej korzystna? Czy wyłączenie danej czynności z działalności gospodarczej, przyniesie negatywne skutki dla płatnika? Jak zapowiadana przez Ministerstwo Finansów walka z samozatrudnieniem wpłynie na konieczność uznania samozatrudnienia za stosunek pracy?

Te i podobne zagadnienia związane z należnościami na rzecz osób fizycznych poruszone zostaną na proponowanym dla Państwa szkoleniu.

Przedmiotem zajęć jest kompleksowe przedstawienie zasad rozliczania świadczeń jakie ponosi firma w związku z bieżącym funkcjonowaniem na rynku, a wynikających z zatrudniania pracowników, zleceniobiorców czy też towarzyszących współpracy z kontrahentami.

W trakcie szkolenia omówione zostaną praktyczne problemy związane z finansowaniem, a co za tym idzie możliwością rozpoznania kosztu i odliczania podatku naliczonego, zakupu towarów przekazywanych następnie na rzecz pracowników, członków zarządu i innych podmiotów współpracujących z firmą. Dodatkowo wyjaśnione zostaną wątpliwości wynikające z obowiązków płatnika podatku PIT oraz konieczności opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnie przekazanych towarów i świadczonych usług. 

Szkolenie ze względu na swój łączony charakter adresowane jest zarówno do księgowych, doradców podatkowych, biur rachunkowych zajmujących się rozliczaniem kosztów podatkowych, podatku VAT, jak i dla pracowników działów płacowo – kadrowych odpowiadających za naliczanie i pobór podatku z punktu widzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zajęcia mają na celu uporządkowanie i aktualizację posiadanej wiedzy, a także zaznajomienie ich uczestników z aktualnym orzecznictwem oraz zmiennym stanowiskiem fiskusa prezentowanym w licznych w tej materii  interpretacjach podatkowych.

PROWADZĄCY SZKOLENIE
 

Katarzyna Furmańczyk

Doświadczony wykładowca z 15-letnim stażem, przeprowadziła dziesiątki szkoleń rocznie dla biur rachunkowych, przedsiębiorców, pracowników działów kadr i płac, a także dla pracowników organów podatkowych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Posiada długoletnie doświadczenia w pracy w organach skarbowych, gdzie nadzorowała pracę ponad 60 osób zajmując się tematyką z obszarów analiz, kontroli i postępowań podatkowych.

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tematyka: Podatki
Data szkolenia: 17 czerwca 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Katowice,
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 560,00 zł netto
(688,80 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
560,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
Program lojalnościowy "Wiedza procentuje"

Posiadanie Karty Stałego Klienta PCKP upoważnia do otrzymania rabatu i korzystania ze skróconej ścieżki zamówienia. Logując się do Panelu Klienta, zyskują Państwo dostęp do historii złożonych zamówień.

Zamów Kartę Klienta

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Należności dla osób fizycznych w przepisach podatkowych
 1. Umowa o pracę, zlecenie, kontrakt menadżerski, czy samozatrudnienie – zróżnicowanie w zasadach i wysokości opodatkowania.
 2. Koszty pośrednie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – moment i możliwość rozpoznania kosztu.
 3. Podstawa opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego od przekazanych towarów i usług.
 4. Pojęcie przychodu w ustawie PIT – moment uzyskania przychodu ze świadczeń odpłatnych i nieodpłatnych.
 1. Nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług, w tym:
 1. Imprezy integracyjne, spotkania okolicznościowe z udziałem pracowników, zarządu, osób towarzyszących, kontrahentów – możliwość rozpoznania kosztu i prawo odliczenia podatku naliczonego a przychód uczestników
 2. Prezenty, upominki, gadżety, świadczenia okolicznościowe
 • przychód czy darowizna,
 • koszt uzyskania przychodu czy reprezentacja,
 • świadczenie o małej wartości czy konieczność naliczenia VAT należnego.
 1. Samochód służbowy używany do celów prywatnych
 • ewidencja przebiegu pojazdu a prawo do odliczania VAT z tytułu zakupu oraz wydatków na użytkowanie pojazdu,
 • zmiany w zasadach rozliczania kosztów wydatków na użytkowanie pojazdu,
 • użytkowanie auta jako przychód pracownika, czy wydatki na zakup paliwa stanowią przychód ze stosunku pracy
 1. Sfinansowanie zakwaterowania pracownikom oddelegowanym
 • wydatek w interesie pracodawcy czy pracownika,
 • mieszkanie dla członka zarządu a koszt spółki.
 1. Konferencje, szkolenia, spotkania biznesowe zarządu a rozpoznanie kosztu spółki.
 1. Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z innych ustaw
 1. Ustalenie celu świadczenia a obowiązek opodatkowania podatkiem VAT
 2. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe, w tym szkolenie pracownika, zleceniobiorcy, kontrahenta a możliwość uznania kosztu i zasady zwolnienia w PIT i prawo do odliczenia VAT naliczonego. Wydatki na szkolenie przyszłego pracownika – możliwość zaliczenia do kosztów, gdy pracownik nie podejmie pracy.
 3. Świadczenia wynikające z przepisów bhp
 • okulary, odzież robocza i obuwie robocze, kawa i herbata, posiłki profilaktyczne, badania lekarskie – omówienie czy i kiedy świadczenia uznane zostaną za koszt podatkowy, czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego oraz czy świadczenie takie należy opodatkować podatkiem vat i pit,
 • podstawowa opieka medyczna pracownika, członka zarządu, zleceniobiorcy (w tym okulary, odzież firmowa, badania okresowe)
 • napoje, posiłki dla zleceniobiorcy i zarządu – konieczność zapewnienia, możliwość zaliczenia do kosztów a przychód świadczeniobiorcy,
 • przykłady świadczeń na rzecz wspólników, członków rady nadzorczej – możliwość zaliczenia do kosztów spółki, zasady rozliczenia podatku.
 1. Podróże służbowe
 • świadczenia zapewniane w ramach podróży służbowej (noclegi, opłaty za autostrady, parkingi, koszty ubezpieczenia, rozliczenie wyżywienia) – zasady stosowania zwolnienia z PIT,
 • rodzaje i udokumentowanie wydatków delegacyjnych a ich zaliczenie w koszty podatkowe.
 1. Działalność socjalna firmy
 1. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a koszty podatkowe.
 2. Świadczeń finansowane ZFŚS a podatek od towarów i usług.
 3. Przykłady świadczeń finansowanych ZFŚS i ich efekt podatkowy u otrzymującego (karty multisport, bilety, karnety, dopłata do wypoczynku).
 4. Działalność socjalna finansowana ze środków obrotowych.
 5. Zapomogi i źródła ich finansowania.
 1. Inne świadczenia finansowane przez firmę
 1. Odszkodowania i odsetki – przykłady świadczeń, zasady stosowania zwolnienia z PIT, możliwość zaliczenia do kosztów firmy. Dokumentowanie wypłat.
 2. Konkursy, programy lojalnościowe, sprzedaż premiowa – koszt firmy, konieczność naliczenia VAT należnego, obowiązki płatnika PIT.
 3. Konsekwencje podatkowe świadczenia na rzecz byłych pracowników.

Cena szkolenia obejmuje: 

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt.
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS! (42) 235 30 60

Firma:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:*
Stanowisko:
Telefon:
Podaj wynik:*
(zabezpieczenie antyspamowe)

Pola obowiązkowe oznaczone są *
Treść:*

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego, prowadzonego przez wysokiej klasy specjalistę współpracującego z naszą firmą.
Zobacz więcej >>


All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-05-24