Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek PIT
Pracownik w firmie - konsekwencje w podatku PIT i CIT świadczeń na rzecz pracowników, zleceniobiorców, kontrahentów

Zapraszamy Państwa na szkolenie, w trakcie którego omówione zostaną praktyczne problemy związane z finansowaniem, a co za tym idzie z możliwością rozpoznania kosztu zakupu towarów czy usług przekazywanych następnie na rzecz pracowników, członków zarządu i innych podmiotów współpracujących z firmą. Dodatkowo w trakcie spotkania wyjaśnione zostaną zagadnienia dotyczące obowiązku ustalenia ewentualnego przychodu w podatku PIT.

Szkolenie ze względu na swój łączony charakter adresowane jest zarówno do osób zajmujących się rozliczaniem kosztów podatkowych w firmie jak i dla pracowników działów płacowo-kadrowych odpowiadających za naliczanie i pobór podatku z punktu widzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prowadzący:
Katarzyna Furmańczyk

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej. Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

24 października 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

6 grudnia 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników i osób niezatrudnionych w firmie, w tym:

1. Imprezy integracyjne, spotkania okolicznościowe z udziałem pracowników, zarządu, osób towarzyszących, kontrahentów - źródło finansowania, możliwość rozpoznania kosztu a przychód uczestnika.
2. Prezenty, upominki, gadżety, świadczenia okolicznościowe - koszt podatkowy czy reprezentacja, przychód czy darowizna.
3. Samochód służbowy używany do celów prywatnych - wydatki na samochód w kosztach firmy a obowiązek ustalenia przychodu u korzystającego.
4. Sfinansowanie zakwaterowania pracownikom oddelegowanym - wydatek w interesie pracodawcy czy pracownika.
5. Opłacenie noclegu, zleceniobiorcy, członka rady nadzorczej a koszt spółki, możliwość zwolnienia w PIT.
6. Konferencje, szkolenia, spotkania biznesowe zarządu a rozpoznanie kosztu spółki.

II. Świadczenia finansowane przez pracodawcę wynikające z innych ustaw:

1. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe, w tym szkolenie pracownika, zleceniobiorcy, kontrahenta a możliwość uznania kosztu i zasady zwolnienia w PIT. Wydatki na szkolenie przyszłego pracownika - możliwość zaliczenia do kosztów, gdy pracownik nie podejmie pracy.
2. Świadczenia wynikające z przepisów bhp - podstawowa opieka medyczna pracownika, członka zarządu, zleceniobiorcy (w tym okulary, badania okresowe) -   omówienie czy i kiedy świadczenia uznane zostaną za koszt podatkowy, czy świadczenie takie należy opodatkować podatkiem pit.
3. Napoje, posiłki dla zleceniobiorcy i zarządu - konieczność zapewnienia, możliwość zaliczenia do kosztów a przychód świadczeniobiorcy.
4. Przykłady świadczeń na rzecz wspólników, członków rady nadzorczej - możliwość zaliczenia do kosztów spółki, zasady rozliczenia przychodu w PIT.

III. Działalność socjalna firmy:

1. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a koszty podatkowe.
2. Przykłady świadczeń finansowanych ZFŚS i ich efekt podatkowy u otrzymującego (voucher’y, bilety, karnety, dopłata do wypoczynku).
3. Działalność socjalna finansowana ze środków obrotowych.
4. Zapomogi i źródła ich finansowania.

IV. Inne świadczenia finansowane przez firmę:

1. Podróże służbowe - świadczenia zapewniane w ramach podróży służbowej (noclegi, opłaty za autostrady, parkingi, koszty ubezpieczenia, rozliczenie wyżywienia) - zasady stosowania zwolnienia z PIT, rodzaje i udokumentowanie wydatków delegacyjnych a ich zaliczenie w koszty podatkowe.
2. Odszkodowania i odsetki - przykłady świadczeń, zasady stosowania zwolnienia z PIT, możliwość zaliczenia do kosztów firmy. Dokumentowanie wypłat.
3. Konkursy, programy lojalnościowe, sprzedaż premiowa - koszt firmy, obowiązki płatnika PIT.
4. Konsekwencje podatkowe świadczenia na rzecz byłych pracowników.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28