Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Wynagrodzenia
Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców z zastosowaniem przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.

Celem szkolenia jest odpowiedź na pytania, które pojawiają się w zakresie rozliczania wynagrodzeń z zastosowaniem obowiązujących przepisów. Na szkoleniu omawiane są zasady rozliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2023 r. Uczestnik szkolenia ma możliwość poznania zasad prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

Po szkoleniu uczestnik:

 • będzie wiedział jak prawidłowo naliczyć listę płac dla pracownika z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w 2023 r.,
 • otrzyma praktyczne wskazówki i przykłady do prawidłowego naliczania wynagrodzeń
 • otrzyma zbiór odpowiedzi na najczęściej pojawiająca się pytania w zakresie rozliczania wynagrodzeń i stosowania aktualnych przepisów.

Korzyści ze szkolenia:

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, z coraz większą roszczeniowością pracowników i przeprowadzanych kontroli, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:

 • obecnymi przepisami dotyczącymi naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w 2023 r.,
 • najnowszymi interpretacjami i stanowiskami w zakresie naliczania wynagrodzeń.

Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie naliczania wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z nowymi zasadami naliczania wynagrodzeń, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego naliczania wynagrodzeń.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego rozliczania wynagrodzeń z zastosowaniem obowiązujących przepisów, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

Prowadzący:
Katarzyna Smulczyk

Wieloletni praktyk – od 21 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę. Prowadzi szkolenia dla firm z sektora publicznego i prywatnego. Doświadczenie zawodowe: Od 21 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Od 14 lat prowadzi szkolenia kadrowo – płacowe, współpracując z kilkunastoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie. Doradca prawa pracy. Audytor prawa pracy. Była autorka artykułów wydawnictwa „Infor”. Specjalizacja w zakresie szkoleń: Naliczanie wynagrodzeń Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Korekty dokumentacji płacowej Prawo pracy Zasady podlegania składkom ZUS Świadczenia chorobowe i rodzicielskie Czas pracy Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Ukończyła studia podyplomowe z Prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Łódzkiej Publikacje: Artykuły dla wydawnictwa „Infor”

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

15 czerwca 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Jaką rolę pełni pracodawca i zleceniodawca w naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 2. Jakie obowiązki ma pracodawca i zleceniodawca w zakresie naliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 3. Za co pracodawca/zleceniodawca ponosi sankcje karne w stosunku do Urzędu skarbowego?
 4. Ile wynosi kwota zmniejszająca podatek w 2023 r.?
 5. Do wysokości jakiego przychodu podatnik nie płaci zaliczki na podatek?
 6. Kto może złożyć PIT-2?
 7. U ilu płatników i w jakiej wysokości pracownik i zleceniobiorca mogą korzystać z kwoty zmniejszającej podatek?
 8. Czy pracownik pracujący u swojego pracodawcy jednocześnie na podstawie umowy zlecenie może z każdego tytułu korzystać z kwoty zmniejszającej podatek?
 9. Czy pracownik/zleceniobiorca obowiązkowo musi złożyć PIT-2?
 10. Kiedy pracodawca i zleceniodawca mogą naliczać kwotę zmniejszającą podatek?
 11. Czy PIT-2 jest drukiem bezwzględnym? Czy pracownik/zleceniobiorca mogą złożyć oświadczenia/wnioski w innej formie?
 12. Czy wcześniej złożone oświadczenia i wnioski mają ważność?
 13. W jakim terminie należy złożyć PIT-2?
 14. W jakiej formie należy składać oświadczenia i wnioski?
 15. Kiedy pracownik/zleceniobiorca ma obowiązek dokonać zmiany oświadczeń/wniosków?
 16. W jakim terminie pracodawca i zleceniodawca muszą dostosować się do PIT-2?
 17. Czy PIT-2 należy składać corocznie?
 18. Jaki wniosek/oświadczenie podatnik musi składać corocznie?
 19. Czy PIT-2, wniosek o podwyższone KUP złożone w latach ubiegłych nadal obowiązują?
 20. Czy emeryt lub rencista może złożyć PIT-2 dla pracodawcy/zleceniodawcy?
 21. Na jakich zasadach stosuje się PIT-2 (omówienie nowego wzoru)?
 22. Czy pracodawca ma obowiązek informowania pracownika o zmianach wprowadzonych w prawie?
 23. Czy pracodawca może świadczyć usługi doradztwa podatkowego wobec pracowników i zleceniobiorców? Jakie konsekwencje może ponieść pracodawca w przypadku doradzania pracownikowi/zleceniobiorcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 24. Jak naliczać koszty uzyskania przychodów? Czy pracownik może złożyć wniosek o nienaliczanie kosztów uzyskania przychodu?
 25. Jak na liście płac naliczyć wynagrodzenie dla pracownika z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.?
 26. Jak naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z umowy zlecenia?
 27. W jaki sposób uwzględniać wnioski o zastosowanie ulgi dla seniora, ulgi na powrót i ulgi dla rodzin 4+?
 28. Jak stosować ulgi do zasiłków związanych z macierzyństwem?
 29. Od kiedy należy przestać stosować ulgi?
 30. Jakie zastrzeżenia obowiązują przy stosowaniu ulg?
 31. Czy samotny rodzić może skorzystać ze wspólnego rozliczania z dzieckiem?
 32. Czy podatnik może skorzystać ze wspólnego rozliczania się z małżonkiem?
 33. Czy podatnik, który złożył wniosek o wspólne rozliczanie się z małżonkiem w 2022 r. musi ponowienie składać wniosek w 2023 r.?
 34. Czy po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego przez pracownika nadal można stosować kwotę zmniejszającą podatek?
 35. Jak naliczyć zaliczkę na podatek po przekroczeniu przychodów 85.528 zł przy stosowaniu ulg?
 36. Czy przy wypłacie wynagrodzenia dla byłego pracownika/zleceniobiorcy nadal obowiązują oświadczenia podatkowe złożone przez nich?
 37. Czy płatnik podatku ponosi konsekwencje za nieprawidłowe naliczenie zaliczki na podatek w wyniku otrzymania błędnego oświadczenia przez podatnika?
 38. Czy pracownik/zleceniobiorca mogą wnioskować o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy?
 39. Jak ustalić wysokość minimalnego wynagrodzenia przy umowie o pracę i umowach zlecenia w 2023 r.? Jakich zasad przestrzegać? W jakich przypadkach pracodawca może wypłacić wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia?
 40. Jak dwukrotna zmiana minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. wpłynie na naliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?
 41. Jak zmiana minimalnego wynagrodzenia wpłynie na kwotę wolną od potrąceń?
 42. Sesja pytań i odpowiedzi.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29