Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Kadry
Praktyczne ustalanie i rozliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem pracowników i zleceniobiorców z uwzględnieniem obowiązujących zmian

Celem szkolenia jest wskazanie w jak prawidłowy sposób ustalać i rozliczać świadczenia chorobowe i macierzyńskie pracowników i zleceniobiorców. Wskazanie najnowszych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie rozliczania świadczeń chorobowych. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z rozliczaniem świadczeń chorobowych i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Uczestnik szkolenia ma możliwość poznania zasad prawidłowego ustalania i rozliczania świadczeń chorobowych pracowników i zleceniobiorców, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

Po szkoleniu uczestnik:

 • będzie wiedział jak prawidłowo ustalać podstawy do naliczenia świadczeń chorobowych i macierzyńskich dla pracowników i zleceniobiorców z uwzględnieniem aktualnych przepisów, interpretacji, stanowisk i wyroków,
 • otrzyma praktyczne wskazówki i przykłady do prawidłowego rozliczania świadczeń chorobowych.

Korzyści ze szkolenia:

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontroli z zakresu rozliczania świadczeń chorobowych pracowników i zleceniobiorców, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń świadczeń chorobowych, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:

 • obecnymi przepisami dotyczącymi rozliczania świadczeń chorobowych i macierzyńskich ze wskazaniem praktycznych sposób naliczania świadczeń chorobowych,
 • najnowszymi interpretacjami i stanowiskami w zakresie rozliczania świadczeń chorobowych.

Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie rozliczania świadczeń chorobowych pracowników i zleceniobiorców. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z nowymi zasadami ustalania i rozliczania świadczeń chorobowych, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w tym zakresie.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego ustalania i rozliczania świadczeń chorobowych, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

Prowadzący:
Katarzyna Smulczyk

Wieloletni praktyk - od 21 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo-płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę. Prowadzi szkolenia dla firm z sektora publicznego i prywatnego. Doświadczenie zawodowe: Od 21 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Od 14 lat prowadzi szkolenia kadrowo-płacowe, współpracując z kilkunastoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie. Doradca prawa pracy. Audytor prawa pracy. Była autorka artykułów wydawnictwa „Infor”. Specjalizacja w zakresie szkoleń: Naliczanie wynagrodzeń Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Korekty dokumentacji płacowej Prawo pracy Zasady podlegania składkom ZUS Świadczenia chorobowe i rodzicielskie Czas pracy Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Ukończyła studia podyplomowe z Prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Łódzkiej Publikacje: Artykuły dla wydawnictwa „Infor”

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

30 listopada 2023

09.00 - 12.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Jak ustalić wynagrodzenie za czas choroby finansowane przez pracodawcę?
2. Jak ustalić prawo do świadczeń chorobowych na przełomie roku?
3. Jakie obowiązują okresy wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych przy ubezpieczeniu obowiązkowym i dobrowolnym?
4. Kogo nie dotyczy okres wyczekiwania?
5. Jak ustalić okres zasiłkowy?
6. Jaka jest metodyka obliczania świadczeń chorobowych?
7. Jakie składniki wynagrodzenia uwzględnia się w podstawie zasiłku chorobowego?
8. Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki okresowe?
9. Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki roczne i kwartalne?
10. Jak wprowadzenie nowego składnika wynagrodzenia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego?
11. Jak wycofanie składnika wynagrodzenia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego?
12. Jakie zasady obowiązują przy wypłacie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?
13. Jak uzyskać prawo do zasiłku opiekuńczego?
14. Czy pierwszeństwo ma zasiłek opiekuńczy, czy choroba pracownika?
15. Jaka obowiązuje najniższa podstawa świadczeń chorobowych?
16. Kiedy należy ustalić nową podstawę zasiłku chorobowego?
17. Na jakich zasadach ustalić wysokość świadczenia rehabilitacyjnego?
18. Jak rozliczać świadczenia chorobowe z tytułu umowy zlecenia?
19. Przez jaki okres przysługują świadczenia chorobowe po ustaniu tytułu do ubezpieczenia?
20. Sesja pytań i odpowiedzi.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28