Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Płace
Praktyczne ustalanie i rozliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się na co dzień tematyką związaną z rozliczaniem świadczeń chorobowych i rodzicielskich pracowników i zleceniobiorców a także do osób, które chcą poznać tą tematykę lub ją zgłębić.

Cel szkolenia: Praktyczne omówienie regulacji dotyczących rozliczania świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Korzyści ze szkolenia: Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Katarzyna Smulczyk

Wieloletni praktyk – od 21 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę. Prowadzi szkolenia dla firm z sektora publicznego i prywatnego. Doświadczenie zawodowe: Od 21 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Od 14 lat prowadzi szkolenia kadrowo – płacowe, współpracując z kilkunastoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie. Doradca prawa pracy. Audytor prawa pracy. Była autorka artykułów wydawnictwa „Infor”. Specjalizacja w zakresie szkoleń: Naliczanie wynagrodzeń Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Korekty dokumentacji płacowej Prawo pracy Zasady podlegania składkom ZUS Świadczenia chorobowe i rodzicielskie Czas pracy Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Ukończyła studia podyplomowe z Prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Łódzkiej Publikacje: Artykuły dla wydawnictwa „Infor”

+ czytaj więcej

15 listopada 2021

29 listopada 2021

13 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10:30  –  przerwa (10 minut)

10:40  –  II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Jak ustalić wynagrodzenie za czas choroby finansowane przez pracodawcę?
 2. Jak ustalić prawo do świadczeń chorobowych na przełomie roku?
 3. Jakie obowiązują okresy wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych przy ubezpieczeniu obowiązkowym i dobrowolnym?
 4. Jaki okres wyczekiwania dotyczy zleceniobiorcę przy zawarciu umowy zlecenia z własnym pracownikiem?
 5. Kogo nie dotyczy okres wyczekiwania?
 6. Jak ustalić okres zasiłkowy? Jakie zmiany w zakresie ustalania okresu zasiłkowego zostały wprowadzone od 1 stycznia 2022 r.
 7. Jaka jest metodyka obliczania świadczeń chorobowych?
 8. Jakie składniki wynagrodzenia uwzględnia się w podstawie zasiłku chorobowego?
 9. Jak uzupełniać wynagrodzenie w podstawie zasiłku chorobowego?
 10. Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki okresowe?
 11. Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki roczne i kwartalne?
 12. Jak zmiana etatu wpływa na ustalenie świadczeń chorobowych?
 13. Jak wprowadzenie nowego składnika wynagrodzenia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego?
 14. Jak wycofanie składnika wynagrodzenia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego?
 15. Jakie obowiązują stawki procentowe świadczeń chorobowych? Jaki procent świadczenia przysługuje po zmianie za czas pobytu w szpitalu?
 16. Jak uzyskać prawo do zasiłku opiekuńczego?
 17. Jaka obowiązuje najniższa podstawa świadczeń chorobowych?
 18. Kiedy należy ustalić nową podstawę zasiłku chorobowego? Jak zmiana przepisów wpływa na ustalenie nowej podstawy zasiłku chorobowego?
 19. Na jakich zasadach ustalić wysokość świadczenia rehabilitacyjnego?
 20. Jak rozliczać świadczenia chorobowe z tytułu umowy zlecenia?
 21. Przez jaki okres przysługują świadczenia chorobowe po ustaniu tytułu do ubezpieczenia - zmiany od 1 stycznia 2022 r.
 22. Sesja pytań i odpowiedzi.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-10-27