Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Czas pracy
Praktyczne zasady planowania i rozliczania czasu pracy pracowników dla grup zarządzających pracownikami

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przestawienie dla osób zarządzających pracownikami prawidłowych zasad planowania i rozliczania czasu pracy.

Po szkoleniu uczestnik:

 • będzie wiedział jak prawidłowo zaplanować i rozliczyć czas pracy pracowników z zastosowaniem przepisów prawa pracy,
 • będzie wiedział, jak uniknąć nieprawidłowości w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy,
 • będzie wiedział jak prawidłowo tworzyć harmonogram czasu pracy dla pracowników, jak ewidencjonować czas pracy, jak rozliczać czas pracy w przypadkach szczególnych,
 • otrzyma praktyczne wskazówki do prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy.

Korzyści ze szkolenia:

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontrolami w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy, ze zwiększoną roszczeniowością pracowników, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za planowanie i rozliczanie czasu pracy, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:

 • najczęstszymi powodami kontroli w zakresie czasu pracy,
 • najczęściej popełnianymi błędami w zakresie rozliczania czasu pracy,
 • roszczeniami pracowniczymi w zakresie rozliczania czasu pracy.

Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z czasem pracy pracowników, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego rozliczania i planowania czasu pracy.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu czasu pracy pracowników, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

Prowadzący:
Katarzyna Smulczyk

Wieloletni praktyk – od 21 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę. Prowadzi szkolenia dla firm z sektora publicznego i prywatnego. Doświadczenie zawodowe: Od 21 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Od 14 lat prowadzi szkolenia kadrowo – płacowe, współpracując z kilkunastoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie. Doradca prawa pracy. Audytor prawa pracy. Była autorka artykułów wydawnictwa „Infor”. Specjalizacja w zakresie szkoleń: Naliczanie wynagrodzeń Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Korekty dokumentacji płacowej Prawo pracy Zasady podlegania składkom ZUS Świadczenia chorobowe i rodzicielskie Czas pracy Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Ukończyła studia podyplomowe z Prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Łódzkiej Publikacje: Artykuły dla wydawnictwa „Infor”

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

18 lutego 2022

09.00 - 12.00

Zobacz >>

28 marca 2022

09.00 - 12.00

Zobacz >>

20 kwietnia 2022

09.00 - 12.00

Zobacz >>

20 maja 2022

09.00 - 12.00

Zobacz >>

14 czerwca 2022

09.00 - 12.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Co to jest doba pracownicza?
 2. Jakie obowiązują normy czasu pracy?
 3. Co oznacza dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy?
 4. Jak planować czas pracy w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy?
 5. W jaki sposób rekompensować pracę w dniu wolnym z tytułu 5 -dniowego tygodnia pracy?
 6. Co oznacza niedziela i święto w prawie pracy?
 7. Jak planować czas pracy w niedziele i święta?
 8. Jakie odpoczynki należy zagwarantować pracownikowi?
 9. Co oznacza tydzień w prawie pracy?
 10. Ile wynosi maksymalny czas pracy w tygodniu?
 11. Ile maksymalnie godzin nadliczbowych można zlecić pracownikowi w ciągu doby, tygodnia, miesiąca i roku?
 12. Kiedy można zlecić pracownikowi pracę dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej?
 13. W jakich sytuacjach można skrócić pracownikowi odpoczynek dobowy i tygodniowy?
 14. Jakie zasady obowiązują przy tworzeniu harmonogramów czasu pracy dla pracowników?
 15. Kiedy można zmienić harmonogram pracy pracownika?
 16. W jakim terminie należy przekazać harmonogram pracy dla pracowników?
 17. Jak prawidłowo ewidencjonować czas pracy pracowników?
 18. Kiedy stosuje się przestój w pracy?
 19. Jak planować i rozliczać czas pełnienia dyżurów?
 20. Jak wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy na wniosek pracownika?
 21. W jakich sytuacjach można zlecić pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych?
 22. Jak należy rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych?
 23. Jaką dokumentację związaną z planowaniem i ewidencjonowaniem czasu pracy należy prowadzić?
 24. Jak rozliczać prywatne wyjścia pracownika z pracy?
 25. Jakie konsekwencje grożą za błędne planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy?
 26. Sesja pytań i odpowiedzi.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-01-21