Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy
Praktyczny aspekt zmian w prawie pracy w 2023 r.

Tegoroczna nowelizacja Kodeksu pracy stanowi rewolucję w wielu obszarach prawa pracy, poczynając od konstruowania umów o pracę, poprzez stosowanie pracy zdalnej na nowych zasadach, wzmocnienie uprawnień z tytułu rodzicielstwa oraz opieki nad osobami bliskimi, a także czasu pracy oraz zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Szkolenie ma na celu przedstawienie kluczowych zagadnień dla praktyków, które w 2023 r. uległy zmianie. Trener nie tylko przedstawi nową regulację, ale przede wszystkim zwróci uwagę na praktyczne problemy w jej stosowaniu, a także zaprezentuje praktykę kontrolerską PIP dotyczących nowych zagadnień. Dodatkowym atutem szkolenia jest pozyskanie przydatnych w praktyce wzorów dokumentów związanych z nowymi przepisami.

Szkolenie będzie również okazją do rozwiania zgłaszanych przez uczestników spotkania wątpliwości związanych ze zmianami w prawie pracy. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną obszerne wyjaśnienia PIP oraz MR i PS.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac, osób kierujących pracownikami, jak również każdego, dla którego w kręgu zainteresowania pozostaje szeroko rozumiane prawo zatrudnienia.

Prowadzący:
Ekspert ds. prawa pracy

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków:  prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

27 października 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

30 listopada 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Umowa o pracę na okres próbny po zmianach - właściwe konstruowanie po zmianach ze szczególnym uwzględnieniem okresu jej trwania (wzór).
2. Prawidłowe formułowanie umowy na zastępstwo po zmianach.
3. Modyfikacja treści informacji o warunkach zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem pracowników pozostających w stosunku pracy w dniu wejścia w życie zmian.
4. Wniosek pracownika o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy - procedura krok po kroku.
5. Czas odbywanych przez pracowników szkoleń a czasu pracy - jak po zmianach prawidłowo kwalifikować czas pracy?
6. Indywidualne prawo pracownika do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego - sposób udzielania ze szczególnym uwzględnieniem przepisów przejściowych.
7. Nowe zasady wypłaty zasiłku macierzyńskiego w związku z wydłużeniem urlopu rodzicielskiego.
8. Problematyka udzielania nowych przerw w pracy.
9. Wprowadzenie urlopu opiekuńczego oraz zasady jego udzielania (wzór).
10. Przesłanki udzielania nowego zwolnienia z pracy z powodu działania siły wyższej  - zakres informacji przetwarzanych przez pracodawcę (wzór).
11. Wdrożenie elastycznych form organizacji pracy - właściwa procedura w zakładzie pracy (wzór).
12. Zmiana zasad udzielania zwolnienia celem opieki nad dzieckiem.
13. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie dostępu do bardziej stabilnych warunków zatrudnienia.
14. Zmiana zasad udzielania urlopu rodzicielskiego.
15. Zmiany dotyczące urlopu ojcowskiego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów przejściowych.
16. Wydłużenie okresu, w którym pracownik-rodzic może korzystać ze szczególnych uprawnień z tyt. rodzicielstwa (wzór).
17. Nowe zasady sporządzania świadectwa pracy -  (wzór).
18. Nowe dokumenty w aktach osobowych oraz dokumentacji pracowniczej „nieaktowej”.
19. Zmiana przepisów wewnątrzzakładowych w związku z nowelizacją Kodeksu pracy.
20. Sankcje z tyt. naruszania nowych przepisów prawa pracy - osoby odpowiedzialne oraz przykłady działania lub zaniechania, za które będzie karać inspektor pracy PIP.
21. Formułowanie treści umowy o pracę w zakresie miejsca wykonywania pracy przy wdrożeniu pracy zdalnej.
22. Wniosek o pracę zdalną okazjonalną (wzór).
23. Ewidencjonowanie pracy zdalnej, w tym okazjonalnej.
24. Świadectwo pracy po zmianach (wzór).
25. Sposób rozpatrywania wniosku pracownika uprawnionego do pracy zdalnej (wzór).
26. Zasady wypłaty ryczałtu za pracę zdalną.
27. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp związane z pracą zdalną.
28. Wpływ zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego na obowiązki pracodawców m.in. w zakresie:

 • kierowania pracowników na badania okresowe,
 • szkolenia bhp,
 • uprawnienia pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 • doręczaniem pism rozwiązujących stosunek pracy,
 • udzielanie zaległych urlopów wypoczynkowych.

29. Trzeźwość w miejscu pracy - obowiązki pracodawcy, który nie wdrożył wewnątrzzakładowej kontroli trzeźwości.
30. Wpływ zmian przepisów na wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28