Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 12 godzin
Tematyka: Rekrutacja
Prawo pracy dla HR Business Partner w nowej rzeczywistości
 
HR Business Partner łączy w swojej pracy zarówno zadania z obszaru HR, jak i biznesu. Nie sposób tego zrobić bez znajomości prawa pracy, zasad zatrudniania i zwalniania pracowników oraz podstawowych zasad organizacji czasu pracy.
 
Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym zostaną omówione m.in. kwestie dotyczące wsparcia managerów przez HRBP w obszarze wyboru optymalnej formy zatrudnienia oraz współpracy przy analizie przyczyn i formy rozstania się z pracownikiem. Porozmawiamy również o nakładaniu kar porządkowych, zlecaniu nadgodzin, czasie pracy oraz przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji.
 
Prowadzący:
Termin szkolenia:
Joanna Cur

Prawnik, specjalista prawa pracy oraz zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Jako Manager Regionalny przez 9 lat zarządzała dużymi zespołami sprzedaży w T-Mobile Polska S.A. w kanale własnym oraz franczyzowym, Doświadczony rekruter w branży telekom, pharma oraz FMCG, Mentor wspierający młode pokolenie prawniczek w Women In Law Foundation, Członek grupy roboczej tworzącej kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji - projekt pod patronatem Pracuj.pl. Na co dzień uczy właścicieli firm, managerów oraz pracowników HR jak nie zginąć w gąszczu przepisów prawa pracy oraz RODO.

+ czytaj więcej

16 - 17 grudnia 2020

Harmonogram:

08:30  -  logowanie uczestników

09:00  -  I część szkolenia

10.30  -  przerwa (15 minut)

10.45  -  II część szkolenia

12:30  -  przerwa (15 minut)

12:45  -  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Dzień 1:
 
1. Podstawy prawne zatrudnienia.
2. Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne. Różnice pomiędzy umową o dzieło, umową zlecenia, a umową B2B. Jakie zmiany nas czekają w tym zakresie od 01.01.2021 r.
3. Nawiązywanie stosunku pracy.
4. List intencyjny a umowa przedwstępna.
5. Zasady zatrudniania. Ile umów na okres próbny może mieć pracownik? Jakie są limity zatrudnienia na czas określony? W jaki sposób możemy zawierać umowy na czas zastępstwa pracownika?
6. Data podpisania umowy o pracę a data rozpoczęcia pracy.
7. Umowa o pracę - jakie elementy należy w niej zawrzeć?
8. Jakie dodatkowe klauzule można umieścić w umowie o pracę?
9. Czy w umowie o pracę należy wpisać informacje dotyczące czasu pracy?
10. Umowa o telepracę a umowa o pracę.
11. Odpowiedzialność pracownicza - rodzaje odpowiedzialności.
12. Czy można nałożyć na pracownika karę pieniężną?
13. Rodzaje kar porządkowych. Kto je nakłada? Jakie są kryteria nałożenia kary? Co w praktyce oznacza wysłuchanie pracownika? Jak wygląda procedura odwoławcza od nałożenia kary?
14. Rodzaje odpowiedzialności pracodawcy. Kary za naruszenia. 
15. Mobbing i dyskryminacja - rola HR w przeciwdziałaniu. 
16. Jak przeciwdziałać mobbingowi w całej organizacji?
17. Kiedy dochodzi do dyskryminacji w rekrutacji oraz zatrudnieniu?
18. Na czym polega dyskryminacja przy zwalnianiu?
19. Jaka jest rola HR, kiedy dochodzą do niego pogłoski o mobbingu?
20. Jakie ryzyka dla pracodawcy związane są z mobbingiem i dyskryminacją?
 
Dzień 2:
 
21. Źródła prawa pracy. Układy zbiorowe pracy. Regulamin pracy. Regulamin wynagradzania. Regulamin Premiowania. Procedury korporacyjne.
22. Poufność wynagrodzenia - czy na pewno?
23. Premia a nagroda.
24. Nadgodziny i ich rekompensowanie. Polecenie pracy w nadgodzinach. 
25. Czas pracy - najważniejsze zagadnienia.
26. Lista obecności a ewidencja czasu pracy. RCP a czas pracy.
27. Podróże służbowe a czas pracy. Szkolenia a czas pracy.
28. Przerwy liczone do czasu pracy.
29. Uprawnienia rodzicielskie a czas pracy.
30. Zwalnianie pracowników. Sposoby rozwiązywania umów o pracę. 
31. Jak prawidłowo wręczyć wypowiedzenie?
32. Kiedy w wypowiedzeniu należy podać przyczynę?
33. Jak liczymy okresy wypowiedzeń?
34. Rozwiązywanie umów o pracę w czasie pandemii.
35. Zwolnienie dyscyplinarne - kiedy jest możliwe?
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
980,00 zł netto (1205,40 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
980,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-12-04