Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 10 godzin
Tematyka: Prawo pracy
Prawo pracy dla managerów... czyli jakie przepisy musisz znać jeśli zarządzasz ludźmi (Szkolenie 2-dniowe)

Dla kogo:

 • dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli,
 • dla pracowników planowanych do awansu na stanowiska menedżerskie,
 • dla wszystkich zainteresowanych zarządzaniem operacyjnym.

Cel szkolenia:

Kompleksowe przygotowanie kadry kierowniczej do zarządzania operacyjnego zgodnego z przepisami prawa pracy.

Prawniczka, która przez 8 lat zarządzała zespołami sprzedaży w korporacji, mówiąca „ludzkim głosem” w sposób praktyczny omówi kwestie niezbędne dla każdego managera, od momentu poszukiwania pracownika aż do rozwiązania stosunku pracy.

W sposób praktyczny omówimy kwestie operacyjne dotyczące:

 • prawnych aspektów rekrutacji,
 • nawiązania z pracownikiem stosunku pracy,
 • rozwiązywania stosunku pracy,
 • czasu pracy - a więc planowania i rozliczania grafików,
 • urlopów, w tym urlopów związanych z rodzicielstwem,
 • praw i obowiązków pracowniczych, w tym możliwości nałożenia kar.
Prowadzący:
Joanna Cur

Radca prawny, specjalistka prawa pracy, mentor, szkoleniowiec, wykładowca akademicki. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w biznesie, w tym 10-letnie w praktyce prawa HR, w szczególności w zakresie rekrutacji, zatrudniania i zwolnień pracowników (indywidualnych i grupowych), zatrudniania pracowników tymczasowych i outsourcingu usług. Ponadto specjalizuje się w zagadnieniach związanych z równym traktowaniem w zatrudnieniu. Ceniona za biznesowe podejście i skuteczność. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu prawa HR. Wielokrotnie była prelegentem na ogólnopolskich konferencjach w zakresie prawa pracy. Jest autorką artykułów o tematyce prawniczej i HR, które ukazały się m.in. w: „Forbes Polska”, „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Gazeta Wyborcza”, „Press.pl”, „HR Business Partner”, „Edukacja Prawnicza”, „HR na Szpilkach”, „Hello Zdrowie”.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

6 - 7 listopada 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Manager rekrutuje:

1) Ogłoszenie o pracę - jak je prawidłowo przygotować na gruncie obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych?

2) Pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. facebook) oraz branżowych (np. Linkedin) - ustalenie dopuszczalności takich metod.

3) Dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny - jakich danych można żądać po zmianie przepisów od kandydata na Pracownika.

4) Sprawdzanie referencji (kiedy dopuszczalne).

5) Rozmowa rekrutacyjna - jakich pytań nie należy zadawać podczas rekrutacji.

6) Okres przetwarzania danych kandydatów.

7) CV bez projektu rekrutacyjnego - jak się zachować?

2. Manager zatrudnia:

1) Umowa przedwstępna a list intencyjny - co to oznacza dla managera? A co, jeśli któraś ze stron się wycofa?

2) Rodzaje umów o pracę po zmianie przepisów - umowa na okres próbny, umowa na czas określony, zasada 33 m-cy, umowa na zastępstwo, umowa na czas nieokreślony.

3) Odpowiedzialność managera za wdrożenie do pracy, w tym za kwestie dotyczące bhp.

3. Urlopy pracownicze:

1) Ustalanie wymiaru urlopu.

2) Rodzaje urlopów, ich charakterystyka, zasady przyznawania (wypoczynkowy, na żądanie, bezpłatny, szkoleniowy, okolicznościowy, dni z tytułu siły wyższej, opiekuńczy).

3) Urlopy związane rodzicielstwem (macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy).

4. Odpowiedzialność porządkowa pracowników:

1) Kary porządkowe - zasady i tryb stosowania, zasady zawiadomienia o ukaraniu, zatarcie kary.

5. Czas pracy:

1) Podstawowe definicje czasu pracy: doba pracownicza, normy, wymiary, okresy rozliczeniowe, odpoczynki.

2) Zasady tworzenia grafików w poszczególnych systemach czasu pracy.

3) Praca w godzinach nadliczbowych i jej rekompensowanie.

4) Praca w soboty oraz w niedziele i święta.

5) Podróż służbowa a czas pracy.

6) Szkolenia a czas pracy.

7) Rodzaje przerwy zaliczanych lub niezaliczanych do czasu pracy.

8) Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy.

6. Manager rozstaje się z pracownikiem:

1) Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - co można, a czego nie?

2) Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę - jak zrobić to dobrze, skutecznie i z klasą?

3) Czy wypowiedzenie o pracę można wysłać pocztą.

4) Czy wypowiedzenie umowy o pracę trzeba uzasadnić.

5) Jak liczyć okresy wypowiedzeń umowy o pracę.

6) Na jakich zasadach można zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

7) Kiedy można zwolnić pracownika dyscyplinarnie.

8) Pracownicy chronieni przed wypowiedzeniem umowy o pracę.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
980,00 zł netto (1205,40 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
980,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-29