Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 12 godzin
Tematyka: Prawo pracy
Prawo pracy dla menadżerów

Dla kogo:

 • dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli, 
 • dla pracowników planowanych do awansu na stanowiska managerskie.

Cel szkolenia:

Kompleksowe przygotowanie kadry kierowniczej do zarządzania operacyjnego zgodnego z przepisami prawa pracy. 

Przedstawione zostaną zagadnienia stosowania prawa pracy w praktyce, od momentu poszukiwania pracownika aż do rozwiązania z nim stosunku pracy.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Joanna Cur

Prawnik, specjalista prawa pracy oraz zagadnień związanych z etyką w biznesie, szkoleniowiec, wykładowca akademicki, manager, mentor.  Absolwentka UMK w Toruniu, Wyższej Szkoły Bankowej, Społecznej Akademii Nauk oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Przez 8 lat zarządzała dużymi zespołami sprzedaży w T-Mobile Polska S.A. w kanale własnym oraz franczyzowym. Specjalizuje się w prawie pracy, zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych oraz etyką w biznesie. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców, menedżerów, pracowników HR, pracowników kadr i płac oraz księgowych. Wykładowca akademicki w Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska. Prowadzi zajęcia z „Prawa pracy”, „Etyki i CSR w biznesie” oraz „Etykiety i savoir vivre w biznesie” na 2 kierunkach studiów podyplomowych w Collegium Humanum w Warszawie: Master of Laws (LL.M.) Executive Master of Business Administration (EMBA) Jest autorką artykułów o tematyce prawniczej i HR, które ukazały się w czasopismach "HR Business Partner" oraz „Edukacja Prawnicza”.

+ czytaj więcej

7 - 8 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Manager rekrutuje:

 • Ogłoszenie o pracę – jak je prawidłowo przygotować na gruncie obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych? Jak nie narazić się na zarzuty dyskryminacji?
 • Dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny - jakich danych można żądać po zmianie przepisów od kandydata na Pracownika?
 • Rozmowa rekrutacyjna – jakich pytań nie można zadawać kandydatowi? Co zrobić, aby jednak uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania?
 • Pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. facebook) oraz branżowych (np. Linkedin) – ustalenie dopuszczalności takich metod.
 • Sprawdzanie referencji przez managera (kiedy dopuszczalne)?
 • Okres przetwarzania danych kandydatów. Co to w praktyce oznacza dla managera?

2. Manager zatrudnia:

 • List intencyjny – czy warto go sporządzić dla kandydata? Na co uważać?
 • Rodzaje umów o pracę – umowa na okres próbny, umowa na czas określony, zasada 33 m-cy, wyjątki, umowa na czas nieokreślony, umowa na czas zastępstwa,
 • Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, o dzieło, kontrakt B2B) – zasady „zatrudniania” – jakie pułapki tu czyhają,

3. Manager rozstaje się z pracownikiem:

 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron,
 • Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę – jak zrobić to dobrze i skutecznie?
 • Czy wypowiedzenie o pracę można wysłać pocztą?
 • Czy wypowiedzenie umowy o pracę trzeba uzasadnić?
 • Jak liczyć okresy wypowiedzeń umowy o pracę?
 • Na jakich zasadach mogę zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 • Kiedy można zwolnić pracownika dyscyplinarnie?
 • Czy wypowiedzenie umowy o pracę z moim podwładnym muszę konsultować ze Związkami Zawodowymi?
 • Czy mogę rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem przebywającym na długotrwałym zwolnieniu lekarskim?
 • Pracownicy chronieni przez zwolnieniem.

4. Czas pracy:

 • Podstawowe definicje czasu pracy: doba pracownicza, normy, wymiary, okresy rozliczeniowe, obowiązkowe odpoczynki,
 • Praca w godzinach nadliczbowych – kiedy i w jakim trybie manager może taką pracę zlecić?
 • Czy pozostawanie pracownika poza godzinami pracy bez uzgodnienia z przełożonym to również nadgodziny?
 • Praca w soboty oraz w niedziele i święta – na jakiej zasadzie w tych dniach manager może polecać nadgodziny?
 • Nadgodziny kadry zarządzającej – czy należy się jakaś rekompensata?
 • Podróż służbowa oraz szkolenia a czas pracy,
 • Odpowiedzialność managera za naruszenie przepisów o czasie pracy.

5. Monitorowanie pracowników w pracy w miejscu pracy:

 • Monitorowanie w miejscu pracy – monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej, monitoring GPS, inne rodzaje monitoringu, a prawo pracownika do prywatności,
 • Kontrolowanie pracowników/współpracowników podczas pracy zdalnej,
 • Jakie są granice kontroli?
 • Wizerunek Pracownika i jego ochrona.

6. Odpowiedzialność prawna pracowników w stosunkach pracy:

 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników – za jakie przewinienia można ukarać pracownika, w jaki sposób wręczyć karę porządkową, na co uważać, czy poza karą porządkową można pozbawić pracownika/współpracownika premii, kiedy następuję zatarcie karania – co to oznacza w praktyce?
 • Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie – rola managera.

7. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy:  

 • Czym różni się mobbing od dyskryminacji?
 • Odpowiedzialność pracodawcy za przeciwdziałanie mobbingowi,
 • Rola managera w tym procesie,
 • Czy to na pewno mobbing?
 • Jakie prawa przysługują pracownikowi/współpracownikowi?
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu - zasady odpowiedzialności,
 • Molestowanie i molestowanie seksualne w miejscu pracy,
 • Czy pracownik może nagrywać pracodawcę/managera bez jego wiedzy?
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
980,00 zł netto (1205,40 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
980,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-10-25