Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 12 godzin
Tematyka: Prawo pracy
Prawo Pracy dla pracowników działów HR w nowej rzeczywistości

HR Biznes Partner, specjalista działu HR, specjalista ds. rekrutacji oraz specjalista EB łączą w swojej pracy zarówno zadania z obszaru HR jak i biznesu. Nie sposób tego zrobić bez znajomości prawa pracy, zasad zatrudniania i zwalniania pracowników oraz podstawowych zasad organizacji czasu pracy.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym zostaną omówione m.in. kwestie dotyczące wsparcia managerów przez działy HR w obszarze wyboru optymalnej formy zatrudnienia oraz współpracy przy analizie przyczyn i formy rozstania się z pracownikiem. Porozmawiamy również o nakładaniu kar porządkowych, pracy zdalnej, zlecaniu nadgodzin, czasie pracy oraz przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji.

To 2-dniowe szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • HR Biznes Partner.
 • Specjalistów działów HR.
 • Specjalistów ds. rekrutacji.
 • Specjalistów Employer Branding.
Prowadzący:
Termin szkolenia:
Joanna Cur

Prawnik, specjalista prawa pracy oraz zagadnień związanych z etyką w biznesie, szkoleniowiec, wykładowca akademicki, manager, mentor.  Absolwentka UMK w Toruniu, Wyższej Szkoły Bankowej, Społecznej Akademii Nauk oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Przez 8 lat zarządzała dużymi zespołami sprzedaży w T-Mobile Polska S.A. w kanale własnym oraz franczyzowym. Specjalizuje się w prawie pracy, zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych oraz etyką w biznesie. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców, menedżerów, pracowników HR, pracowników kadr i płac oraz księgowych. Wykładowca akademicki w Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska. Prowadzi zajęcia z „Prawa pracy”, „Etyki i CSR w biznesie” oraz „Etykiety i savoir vivre w biznesie” na 2 kierunkach studiów podyplomowych w Collegium Humanum w Warszawie: Master of Laws (LL.M.) Executive Master of Business Administration (EMBA) Jest autorką artykułów o tematyce prawniczej i HR, które ukazały się w czasopismach "HR Business Partner" oraz „Edukacja Prawnicza”.

+ czytaj więcej

8 - 9 listopada 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Dzień 1:

1. Podstawy prawne zatrudnienia:

 • Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne.
 • Różnice pomiędzy umową o dzieło, umową zlecenia, a umową B2B, 
 • Jakie informacje zawrzeć w umowie cywilnoprawnej, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami.
 • Czy na pewno mogę zawrzeć umowę cywilnoprawną zamiast umowy o pracę?

2. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o pracę:

 • Nawiązywanie stosunku pracy.
 • List intencyjny a umowa przedwstępna - jakie informacje zawrzeć, aby w przypadku wycofania się pracodawcy z zatrudnienia pracownika nie być narażonym na pozwy sądowe.
 • Ile umów na okres próbny może mieć pracownik? Jakie są wyjątki,
 • Jakie są wyjątki w limitach zatrudnienia na czas określony? 
 • W jaki sposób można zawierać umowy na czas zastępstwa pracownika?

3. Umowa o pracę:

 • Jakie elementy należy w niej zawrzeć? 
 • Jakie dane osobowe przyszłego pracownika mogę przetwarzać przed samym zatrudnieniem?
 • Jakie dokumenty poza umową o pracę muszę przygotować dla pracownika?
 • Data podpisania umowy o pracę a data rozpoczęcia pracy,
 • Czy w umowie o pracę należy wpisać informacje dotyczące czasu pracy?

4. Praca zdalna:

 • Jakie wymogi musi spełnić pracodawca, aby mógł polecić pracownikowi pracę zdalną?
 • Czy można w każdym czasie odwołać pracownika z pracy zdalnej?
 • Co z ochroną danych osobowych klientów i pracowników podczas pracy zdalnej?
 • Co z bezpieczeństwem i higieną pracy w pracy zdalnej? Co z wypadkami?
 • Jak potwierdzać pracę w pracy zdalnej?
 • Jak rozliczać czas pracy w pracy zdalnej?
 • Praca zdalna a praca hybrydowa?
 • Zmiany w kodeksie pracy związane z pracą zdalną.

5. Mobbing i dyskryminacja:

 • Rola HR w przeciwdziałaniu.
 • Jak przeciwdziałać mobbingowi w całej organizacji?
 • Kiedy dochodzi do dyskryminacji w rekrutacji oraz zatrudnieniu?
 • Na czym polega dyskryminacja przy zwalnianiu?
 • Jaka jest rola HR kiedy dochodzą do niego pogłoski o mobbingu?
 • Jakie ryzyka dla pracodawcy związane są z mobbingiem i dyskryminacją?

Dzień 2:

6. Czas pracy - najbardziej problematyczne zagadnienia:

 • Nadgodziny i ich rekompensowanie. Co to jest zasada 1:1,5?
 • Jak rozliczyć nadgodziny w sobotę i niedzielę?
 • Polecenie pracy w nadgodzinach. Kto może odmówić?
 • Jak rozliczać nadgodziny w systemie zadaniowego czasu pracy?
 • Podróże służbowe a czas pracy.
 • Jak rozliczać czas pracy w delegacji w ruchomym czasie pracy?
 • Czas pracy osób niepełnosprawnych - przywileje pracownika i obowiązki pracodawcy.
 • Lista obecności i RCP a ewidencja czasu pracy.
 • Odpracowanie czasu wolnego pracownika.
 • 9 rodzajów przerw, które są wliczane do czasu pracy.

7. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika:

 • Rodzaje odpowiedzialności.
 • Czy można nałożyć na pracownika karę pieniężną?
 • Rodzaje kar porządkowych.
 • Kto nakłada karę?
 • Jakie są kryteria nałożenia kary?
 • Co w praktyce oznacza wysłuchanie pracownika?
 • Jak wygląda procedura odwoławcza od nałożenia kary?

8. Zwalnianie pracowników:

 • Sposoby rozwiązywania umów o pracę,
 • Jak prawidłowo wręczyć wypowiedzenie? Jak reagować na niecodzienne sytuacje?
 • Kiedy w wypowiedzeniu należy podać przyczynę? Jak ją sformułować w dokumencie?
 • Przyczyna: Utrata zaufania pracodawcy. Czy to na pewno dobry pomysł?
 • Co ze zwolnieniem pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 • Rozwiązywanie umów o pracę w czasie pandemii.
 • Zwolnienie dyscyplinarne - kiedy możliwe?

9. Rodzaje odpowiedzialności pracodawcy. Kary za naruszenia.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
980,00 zł netto (1205,40 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
980,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-10-27