Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy
Prawo Pracy od A do Z

Wiedza z zakresu prawa pracy, zwłaszcza w świetle niedawno wprowadzonych przez Ustawodawcę zmian, wymaga ciągłego odświeżania. Zapraszamy więc na szkolenie, które w sposób kompleksowy uzupełni Państwa znajomość zagadnień odnoszących się do spraw pracowniczych, a dla osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z prawem pracy będzie świetną bazą do odnalezienia się w kadrowym świecie.

Podczas zajęć przeanalizujemy sztandarowe elementy Kodeksu pracy oraz innych aktów prawnych, które składają się na regulacje dotyczące pracodawców i pracowników. Przyjrzymy się zasadom nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, w tym umowie na okres próbny. Rozłożymy na czynniki pierwsze wymogi związane z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, uwzględniając przy tym tzw. nadgodziny. Omówimy kwestie, które zawsze są tematem szerokiej dyskusji w zakładach pracy, czyli urlopy, a konkretnie ich rodzaje, prawidłowość udzielania, czy nawet możliwość jednostronnego narzucenia terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Obowiązkowo zajmiemy się także uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem, które w ostatnim czasie zostały mocno zmodyfikowane.

Podczas szkolenia będziemy podpierać się obowiązującymi źródłami prawa (przede wszystkim wspomnianym wcześniej Kodeksem pracy) oraz orzeczeniami Sądu Najwyższego, a także stanowiskami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej czy Państwowej Inspekcji Pracy.

Prowadzący:
Michał Podsiedlik

Prawnik, Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalista ds. bhp, po ukończonych studiach podyplomowych na Politechnice Śląskiej. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, gdzie poza funkcją eksperta ds. prawa prawy pełnił także rolę rzecznika prasowego. Doświadczenie i praktyczne wdrażanie zagadnień z zakresu prawa pracy zdobywał w dziale nadzorującym kwestie kadrowe. Obecnie przedsiębiorca zajmujący się szkoleniami z dziedziny prawa pracy. Ekspert prawa pracy specjalizujący się przede wszystkim w zagadnieniach dotyczących czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, a także mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu. Od kilkunastu lat trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, który w trakcie zajęć stara się wyjaśniać w przystępny sposób nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia prawne, a poszczególne przepisy przekładać na rozwiązania praktyczne. Doradca i konsultant, który wraz z klientami wypracowuje najbardziej adekwatne dla nich rozwiązania prawne, godząc funkcjonowanie organizacji z ramami kodeksu pracy.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

14 listopada 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

14 grudnia 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę:

1. Zawarcie umowy o pracę. Co powinna zawierać umowa o pracę? Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy o pracę za pośrednictwem e-maila? Jakie elementy mają się znaleźć w informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia?
2. Rodzaje umów o pracę. Jak wyglądają nowe wymogi odnośnie zawierania umowy o pracę na okres próbny? Jakie są ograniczenia w zawieraniu umowy o pracę na czas określony?
3. Rozwiązanie umowy o pracę. O czym warto pamiętać zawierając porozumienie stron? Jakie są zasady wypowiedzenia umowy o pracę? Jak poprawnie rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?
4. Świadectwo pracy. W jakim terminie należy wydać pracownikom świadectwo pracy? W jaki sposób poprawnie wskazać w treści świadectwa informacje w sprawie urlopu wypoczynkowego oraz podstawy i trybu rozwiązania stosunku pracy?

II. Czas pracy:

1. Planowanie i rozliczanie czasu pracy. Co w praktyce oznaczają zasady przeciętnie 40 godzin pracy i przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy? W jakich sytuacjach dopuszczalne jest planowanie pracy w soboty, niedziele i święta? Jakie są skutki braku zapewnienia nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego?
2. Czas pracy wybranych grup pracowników. Jak prawidłowo stosować przepisy dotyczące czasu pracy w przypadku kobiet w ciąży, rodziców dzieci do lat 8 czy osób ze stopniem niepełnosprawności.
3. Praca w godzinach nadliczbowych. Forma polecenia. Limity godzin nadliczbowych. Prawidłowa rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w wolną sobotę, niedzielę lub w święto.

III. Urlop wypoczynkowy:

1. Podział urlopu na części. Co w praktyce oznacza, że jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 dni kalendarzowych?
2. Urlop zaległy. Do kiedy udzielić urlopu zaległego? W jakim terminie przedawnia się urlop zaległy? Czy można narzucić pracownikowi termin wykorzystania urlopu zaległego? Czy pracownik może rozpocząć korzystanie z urlopu zaległego bez zgody pracodawcy?
3. Urlop na żądanie. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie? Do kiedy najpóźniej należy zgłosić urlop na żądanie?
4. Jednostronne udzielenie urlopu. Kiedy pracodawca może narzucić pracownikom termin wykorzystania urlopu? W jakich sytuacjach pracownik ma prawo rozpocząć urlop bez zgody pracodawcy?
5. Jak prawidłowo udzielać urlopu osobom, które pracują krócej lub dłużej niż 8 godzin dziennie (np. równoważny czas pracy, niepełny wymiar czasu pracy)?

IV. Uprawnienia związane z rodzicielstwem:

1. O czym należy pamiętać, gdy pracowniczka poinformuje pracodawcę o stanie ciąży?
2. Jakie są zasady udzielania urlopu rodzicielskiego po zmianach przepisów?
3. Urlop ojcowski. Jakie są możliwości podziału urlopu na części? Do kiedy można korzystać z urlopu ojcowskiego? Czy pracownik ojciec ma prawo rezygnacji z urlopu ojcowskiego?
4. Urlop wychowawczy. Jak długo i w ilu częściach można korzystać z urlopu wychowawczego? Czy wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego jest wiążący dla pracodawcy? Kiedy można zrezygnować z urlopu wychowawczego?
5. Obniżenie wymiaru etatu. Jak korzystanie z obniżonego etatu wpływa na wymiar urlopu wychowawczego? Jak długo osoba korzystająca z obniżonego etatu jest chroniona przed wypowiedzeniem?
6. Zwolnienie od pracy (2 dni albo 16 godzin) z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 (art. 188 Kodeksu pracy). Czy pracodawca może odmówić zgody na wykorzystanie zwolnienia w danym dniu? Czy oboje rodzice lub opiekunowie mają prawo korzystać ze zwolnienia?

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28