Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Prawo pracy
Prawo pracy w nowej rzeczywistości 2021 r.

Okres pandemii ma duży wpływ na prawo pracy i na jego praktyczne wykorzystanie w zakresie m.in. zatrudniania i zwalniania pracowników oraz rozliczania czasu pracy.  Szczególne wyzwania stawia też przed nami przejście na pracę zdalną a także praca w trybie hybrydowym. Szkolenie zostało stworzone, aby odpowiedzieć na bieżące wyzwania, z którymi się mierzymy i pokazać jak dostosować działania do obecnej sytuacji.

Szkolenie skierowane jest do specjalistów działu kadr i płac, specjalistów działów HR, w tym rekrutacji, a także menedżerów i kadry kierowniczej. 

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem problematycznych kwestii i wyjątków prawnych.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • różnicach pomiędzy poszczególnymi rodzajami umów cywilnoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem umowy o dzieło i umowy zlecenie,
 • wyjątkach prawnych w zasadach zatrudniania oraz zawierania umów o pracę,
 • problematycznych kwestiach związanych z czasem pracy, w tym czasem pracy w pracy zdalnej, w zadaniowym systemie czasu pracy oraz osób niepełnosprawnych,
 • prawnych aspektach pracy zdalnej oraz pracy w trybie hybrydowym,
 • prawnych aspektach rozwiązywania umów o pracę,
 • stanowiskach Sądu Najwyższego w zagadnieniach objętych tematem szkolenia.
Prowadzący:
Termin szkolenia:
Joanna Cur

Prawnik, specjalista prawa pracy oraz RODO. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy, etyki w biznesie oraz etykiety i savoir vivre w biznesie. Praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Jako Manager Regionalny przez 9 lat zarządzała dużymi zespołami sprzedaży w T-Mobile Polska S.A. w kanale własnym oraz franczyzowym. Doświadczony rekruter w branży telekom, pharma oraz FMCG, członek grupy roboczej tworzącej kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji - projekt pod patronatem Pracuj.pl. Na co dzień uczy właścicieli firm, managerów oraz pracowników HR jak nie zginąć w gąszczu przepisów prawa pracy oraz RODO.

+ czytaj więcej

26 kwietnia 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawy prawne zatrudnienia:

 • Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne, 
 • Różnice pomiędzy umową o dzieło, umową zlecenia, a umową B2B, 
 • Jakie informacje zawrzeć w umowie cywilnoprawnej, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami,
 • Czy na pewno mogę zawrzeć umowę cywilnoprawną zamiast umowy o pracę?
 • Jakie zmiany zostały wprowadzone w umowach o dzieło od 01.01.2021 r.

2. Zasady zatrudniania:

 • Nawiązywanie stosunku pracy,
 • List intencyjny a umowa przedwstępna – jakie informacje zawrzeć aby w przypadku wycofania się pracodawcy z zatrudnienia pracownika nie być narażonym na pozwy sądowe,
 • Ile umów na okres próbny może mieć pracownik? Wyjątki,
 • Jakie są wyjątki w limitach zatrudnienia na czas określony? 
 • W jaki sposób można zawierać umowy na czas zastępstwa pracownika?

3. Umowa o pracę:

 • Jakie elementy należy w niej zawrzeć? 
 • Jakie dane osobowe przyszłego pracownika mogę przetwarzać przed samym zatrudnieniem?
 • Jakie dokumenty poza umową o pracę muszę przygotować dla pracownika?
 • Data podpisania umowy o pracę a data rozpoczęcia pracy,
 • Czy w umowie o pracę należy wpisać informacje dotyczące czasu pracy?

4. Praca zdalna:

 • Jakie wymogi musi spełnić pracodawca aby mógł polecić pracownikowi pracę zdalną?
 • Czy można w każdym czasie odwołać pracownika z pracy zdalnej?
 • Co z ochroną danych osobowych klientów i pracowników podczas pracy zdalnej?
 • Co z bezpieczeństwem i higieną pracy w pracy zdalnej? Co z wypadkami?
 • Jak rozliczać czas pracy w pracy zdalnej?
 • Czy konieczne są listy obecności?
 • Praca zdalna a praca hybrydowa?
 • Zmiany w kodeksie pracy związane z pracą zdalną.

5. Czas pracy - najbardziej problematyczne zagadnienia:

 • Nadgodziny i ich rekompensowanie. Co to jest zasada 1:1,5?
 • Jak rozliczyć nadgodziny w sobotę i niedzielę?
 • Polecenie pracy w nadgodzinach. Kto może odmówić?
 • Jak rozliczać nadgodziny w systemie zadaniowego czasu pracy?
 • Podróże służbowe a czas pracy,
 • Jak rozliczać czas pracy w delegacji w ruchomym czasie pracy?
 • Czas pracy osób niepełnosprawnych – przywileje pracownika i obowiązki pracodawcy,
 • Lista obecności i RCP a ewidencja czasu pracy,
 • Odpracowanie czasu wolnego pracownika,
 • 9 rodzajów przerw, które są wliczane do czasu pracy.

6. Zwalnianie pracowników:

 • Sposoby rozwiązywania umów o pracę,
 • Jak prawidłowo wręczyć wypowiedzenie? Jak reagować na niecodzienne sytuacje?
 • Kiedy w wypowiedzeniu należy podać przyczynę? Jak ją sformułować w dokumencie?
 • Przyczyna: Utrata zaufania pracodawcy. Czy to na pewno dobry pomysł?
 • Co ze zwolnieniem pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 • Rozwiązywanie umów o pracę w czasie pandemii.
 • Zwolnienie dyscyplinarne - kiedy możliwe?
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-03-05