Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Prawo przedsiębiorcy do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego
25 sierpnia 2023
Co do zasady ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają obowiązkowo te osoby, które podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Wynika to z art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorcy są objęci tym ubezpieczeniem obowiązkowo.

Jeżeli niezdolność do pracy powstała na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Jego wysokość wynosi 100% podstawy wymiaru i przysługuje on od pierwszego dnia niezdolności do pracy z jednego z wskazanych powodów.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 8 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z tego tytułu podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek w drodze do i z pracy.

Zatem przedsiębiorca, który ulegnie wypadkowi w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą może wystąpić o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Ponadto, w oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego przyjmuje się, że wypadek osoby prowadzącej działalność gospodarczą w czasie dojazdu do siedziby klienta w celu wykonania zawartej z nim umowy (świadczenia usługi) jest wykonywaniem zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i ma cechy wypadku przy wykonywaniu tej działalności, jeżeli cechą charakterystyczną tej działalności jest dojazd do miejsca wykonywania czynności składających się na tę działalność (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2010 roku, sygn. II UK 407/09).
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28