Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Grupy szkoleń
Trzy odsłony zmian w prawie pracy w 2019 roku
- kolejne ważne zmiany kodeksu pracy już 7 września br.

Rok 2019 obfituje w liczne zmiany przepisów prawa pracy. Pierwsza odsłona ważnych zmian dokonała się od 1 stycznia br. zarówno w kodeksie pracy, jak i przepisach wykonawczych. Wprowadzone zostały m.in. nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym w postaci elektronicznej), wydawania kopii całości lub części tej dokumentacji pracownikom i innym osobom uprawnionym oraz jej niszczenia po upływie okresu przechowywania. Wraz z nowym rokiem wprowadzono do kodeksu pracy również nowe reguły dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, zmianę sposobu wypłaty wynagrodzenia, ograniczono obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na niektórych stanowiskach administracyjno-biurowych, jak i  rozszerzono możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę.

Druga odsłona zmian prawa pracy, która weszła w życie 4 maja br., dotyczyła ochrony danych osobowych (RODO) przetwarzanych m.in. na gruncie przepisów kodeksu pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Uregulowano kwestie danych żądanych od kandydatów do pracy w procesie rekrutacji, gromadzenia danych osobowych pracowników, przetwarzania tzw. „danych wrażliwych”, w tym danych biometrycznych oraz danych dotyczących zdrowia na potrzeby ZFŚS, czy też prowadzenia monitoringu pomieszczeń w zakładzie pracy.

Przed nami natomiast trzecia odsłona zmian przepisów kodeksu pracy. W dniu 16 maja 2019 r. sejm uchwalił bowiem ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 1043), która wejdzie w życie 7 września br. Zgodnie z uzasadnieniem, oczekiwana nowelizacja dotyczy wprowadzenia zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

W trakcie szkolenia, oprócz ww. nowelizacji, dodatkowo zgłębiona zostanie problematyka dotycząca zmian w zakresie prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej, które wynikają z zupełnie nowego rozporządzenia wykonawczego do kodeksu pracy, jak również stopniowego wprowadzenia w życie przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych.

Trenerzy zwrócą szczególną uwagę na pojawiające się problemy interpretacyjne, rozwieją wątpliwości wynikające z praktycznego stosowania wprowadzonych przepisów, w oparciu o wytyczne Urzędu Ochrony Danych Osobowych, stanowiska resortowe i praktykę instytucji kontrolnych. Szkolenie ma charakter warsztatów, podczas których omawiane zmiany zobrazowane zostaną licznymi praktycznymi przykładami.

Zapraszamy na szkolenia organizowane na terenie całego kraju:

Miejsce szkolenia Data szkolenia
Białystok 29 listopada 2019 Zamów szkolenie
Bydgoszcz 26 listopada 2019 Zamów szkolenie
Gorzów Wielkopolski 27 listopada 2019 Zamów szkolenie
Katowice 19 listopada 2019 Zamów szkolenie
Kościerzyna 27 listopada 2019 Zamów szkolenie
Lublin 22 listopada 2019 Zamów szkolenie
Łomża 29 listopada 2019 Zamów szkolenie
Łódź 22 listopada 2019 Zamów szkolenie
Nysa 27 listopada 2019 Zamów szkolenie
Olsztyn 20 listopada 2019 Zamów szkolenie
Opole 19 listopada 2019 Zamów szkolenie
Płock 22 listopada 2019 Zamów szkolenie
Poznań 26 listopada 2019 Zamów szkolenie
Radom 29 listopada 2019 Zamów szkolenie
Skierniewice 28 listopada 2019 Zamów szkolenie
Szczecinek 27 listopada 2019 Zamów szkolenie
Świdnica 27 listopada 2019 Zamów szkolenie
Warszawa 25 listopada 2019 Zamów szkolenie
Zielona Góra 20 listopada 2019 Zamów szkolenie

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-11-18