Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Preferencyjna podstawa wymiaru składek
10 października 2021
Osoba prowadząca działalność pozarolniczą jest obowiązana deklarować i opłacać składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Może również przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, które uprawnia do wypłaty świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą jednak spełniać ten obowiązek. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych w niektórych przypadkach daje przedsiębiorcom ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Jedną z nich jest tak zwana „preferencyjna podstawa wymiaru składek”.

Może z niej skorzystać przedsiębiorca, który zrezygnował z „ulgi na start” lub korzystał z niej przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. W kolejnym okresie, przez 24 miesiące kalendarzowe od dnia objęcia ubezpieczeniami społecznymi, przedsiębiorca, decydując się na omawianą ulgę, będzie opłacał składki od zadeklarowanej, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia (w 2021 roku stanowi to nie mniej niż 840 zł).

Dodatkowo trzeba pamiętać, że preferencyjne składki ZUS może opłacać przedsiębiorca, który łącznie spełni następujące warunki:

  • nie prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził innej pozarolniczej działalności,
  • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym) wykonywał czynności, które wchodzą w zakres jego działalności gospodarczej.

W razie opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne co do zasady nie uiszcza się składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Składki te są należne, gdy podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w przeliczeniu na okres miesiąca) jest niższa od minimalnego wynagrodzenia. Jednak przedsiębiorca, który posiada również inny tytuł do ubezpieczenia jest zobowiązany do sumowania podstaw wymiaru składek i jeśli ta będzie wyższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę to będzie musiał opłacić również składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Oczywiście należy mieć na względzie, że wysokość opłacanych składek pociąga za sobą konsekwencje w postaci wysokości świadczeń, które przedsiębiorca korzystający z ulg może otrzymać z ZUS. Świadczenia te są obliczane bowiem od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe. Zadeklarowana kwota zostanie przyjęta do obliczenia przysługujących zasiłków.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-08-11