Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Premia regulaminowa pomniejszana procentowo w podstawie wymiaru zasiłku
9 sierpnia 2019
Pracodawcy tworzą regulaminy wynagrodzeń, w których określają zasady wypłaty składników wynagrodzenia. Zapisy zawarte w regulaminach lub innych wewnętrznych przepisach o wynagradzaniu są niezwykle istotne dla potrzeb wyliczenia podstawy wymiaru zasiłku, bowiem właśnie zgodnie z nimi składnik wynagrodzenia powinien zostać przyjęty lub wyłączony z podstawy świadczeń.

Zgodnie z art. 36 oraz art. 42 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.)  zwanej dalej „ustawą zasiłkową” do podstawy wymiaru zasiłku  przyjmuje się wynagrodzenie jakie osiągnął pracownik, wypłacone  za okres  12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy oraz premie, nagrody i inne wypłacane okresowo składniki wynagrodzenia, stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. 

Jak stanowi art. 41 ust. 1 powołanej ustawy przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku.

 W związku z powyższym, jeżeli pracownikom przysługują premie regulaminowe, będą one stanowiły podstawę wymiaru zasiłku pod warunkiem, że zostaną pomniejszone za okresy niezdolności do pracy.

Istotne są również zasady pomniejszania, a mianowicie czy  dany składnik w okresie absencji jest pomniejszony proporcjonalnie, czy też w inny sposób, np. kwotowo lub procentowo, co ustawodawca wyjaśnił w ust. 313 i 314 komentarza do „ustawy zasiłkowej” z dnia 27 listopada 2017 r.

W przypadku, gdy z zapisów regulaminowych bądź płacowych wynika, że składnik wynagrodzenia jest pomniejszony proporcjonalnie za czas nieobecności usprawiedliwionej, składnik ten należy uwzględnić w podstawie zasiłku po wcześniejszym uzupełnieniu. Jeżeli jednak składniki zgodnie z przepisami płacowymi są pomniejszane w sposób nie proporcjonalny, podlegają uwzględnieniu w podstawie zasiłku w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełnienia.

Przykład:

W regulaminie wynagrodzeń zawarto zapis: „W przypadku nieobecności pracownika z powodu choroby poniżej 20 dni w kwartale, premia zostanie pomniejszona o 40%, a w przypadku nieobecności powyżej 20 dni premia nie przysługuje”.

Zgodnie z takim zapisem premię należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełnienia. Jest ona składnikiem pomniejszonym procentowo, ale nie w sposób proporcjonalny.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-12-13