Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Premia wakacyjna, a podstawa wymiaru zasiłku
6 września 2019
Pracodawcy nagradzają pracowników w różny sposób. Poza płacą zasadniczą wypłacają inne składniki wynagrodzenia motywujące załogę do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków. Wiele zakładów pracy przeznacza dodatkowe środki również na dofinansowanie do wypoczynku w postaci świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ci płatnicy, którzy nie tworzą funduszy socjalnych często decydują się na wypłatę dodatkowych profitów w postaci premii wakacyjnych, które pracownik może przeznaczyć np. na wypoczynek.

Premie wakacyjne są składnikami stanowiącymi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w tym również na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawcy nie różnicują premii wakacyjnych, wszyscy pracownicy otrzymują premię w takiej samej wysokości. Nie ma również znaczenia, czy ubezpieczony był nieobecny w pracy z powodu choroby, ponieważ premia nie jest pomniejszana za dni nieobecności usprawiedliwionej.

Czy w związku z powyższym premia wakacyjna powinna stanowić podstawę wymiaru zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa?

Nie. Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017r. poz. 1368 ze zm.) do podstawy wymiaru zasiłku przyjmujemy te składniki wynagrodzenia, do których pracownik nie zachowuje prawa w trakcie choroby. Jeżeli na prawo do premii nie ma wpływu indywidualna ocena pracownika przez przełożonego i nie jest ona pomniejszana za czas choroby, nie będzie  stanowiła podstawy wymiaru świadczeń i zasiłków. Jednak jak wynika ust. 298 komentarza do powołanej ustawy, składniki wynagrodzenia nie pomniejszane za chorobę, nie stanowiące podstawy wymiaru świadczeń i zasiłków w trakcie trwania stosunku pracy, będą stanowiły podstawę wymiaru zasiłku wypłacanego ubezpieczonemu po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Tak więc premia wakacyjna, należna bez względu na absencję chorobową nie będzie wliczona do podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego w zatrudnieniu. Należy ją wykazać w zaświadczeniu płatnika składek ZUS Z-3 wystawionym byłemu pracownikowi w przypadku choroby po ustaniu zatrudnienia.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-02-28