Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
SZKOLENIA W POLSCE
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników
24 października 2021
Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynika wprost z Konstytucji, a jego realizacji mają służyć liczne obowiązki pracodawcy. Jednym z nich jest niewątpliwie obowiązek dbania o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. W jego zakresie mieści się kierowanie pracowników na badania lekarskie, tzw. badania profilaktyczne.

Zgodnie z art. 229 § 4 kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Badania profilaktyczne mają służyć temu, aby pracownik nie wykonywał pracy, której nie powinien wykonywać z przyczyn zdrowotnych.

Do profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników można zaliczyć:

  1. Badania profilaktyczne pracowników, które można podzielić na:
  1. wstępne badanie lekarskie,
  2. okresowe badanie lekarskie,
  3. kontrolne badanie lekarskie.
  1. zapobieganie chorobom zawodowym i chorobom związanym z wykonywaną pracą,
  1. dostarczanie nieodpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych.

Dodatkowo pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia i udokumentowania oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy. Jej celem jest określenie zagrożeń występujących w środowisku pracy, które mogą wywołać uraz lub pogorszenie stanu zdrowia pracownika, możliwości usunięcia lub zminimalizowania tych zagrożeń, a jeżeli nie jest to możliwe to wskazanie środków ochronnych właściwych w celu ograniczenia ryzyka związanego z zagrożeniami. Pracodawca ma obowiązek zapoznać pracownika z oceną ryzyka zawodowego na danym stanowisku przed rozpoczęciem pracy, a w razie potrzeby przekazać mu również środki ochrony indywidualnej.

Kolejnym elementem zaliczanym do profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników jest obowiązek przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Co do zasady, zgodnie z art. 94 pkt 4 i art. 2373 kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy, a także przeprowadzać okresowe szkolenia w tym zakresie. Takie szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Wśród nich należy wyróżnić:

a) szkolenie wstępne:
 
  • instruktarz ogólny,
  • instruktarz stanowiskowy.
b) szkolenia okresowe.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-11-26