Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Programy lojalnościowe dla pracowników na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
12 września 2023
Bardzo popularne są obecnie różnego rodzaju programy lojalnościowe. Mogą one wiązać się z dokonywaniem zakupów określonych towarów lub u konkretnych dostawców, udziałem w określonych wydarzeniach, czy innymi podobnymi aktywnościami. Pracodawcy mogą także przewidzieć szczególne programy dla własnych pracowników. Czy udział w nich wywołuje skutki na gruncie podatku dochodowego?

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Na tej podstawie przyjmuje się, iż świadczeniami ze stosunku pracy są wszystkie te świadczenia, które pracownik otrzymuje od pracodawcy w związku z pozostawaniem w stosunku pracy. Decydujące znaczenie ma to, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik, czy także inna osoba nie związana stosunkiem pracy z pracodawcą (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 marca 1993 r., sygn. akt III SA 2219/92).

To, jakie skutki wywołują benefity płynące z udziału pracownika w programie lojalnościowym zorganizowanym przez pracodawcę na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych uzależnione jest od kręgu osób, które mogą wziąć w nim udział. Rabat lub innego rodzaju korzyść uzyskane w programie lojalnościowym adresowanym wyłącznie do pracowników stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Wartość korzyści powinna zostać doliczona do pozostałego przychodu osiąganego w danym miesiącu przez pracownika i opodatkowana. Natomiast w przypadku, gdy program lojalnościowy adresowany jest do szerszego grona adresatów (oprócz pracowników również do kontrahentów lub klientów), przysporzenie jest neutralne podatkowo. „Skutkiem uzyskania rabatu w programie lojalnościowym jest obniżenie ceny zakupu towarów, a nie uzyskanie nieodpłatnego świadczenia. W konsekwencji, po stronie pracowników Spółki nie powstanie przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, jak również nie powstanie przychód z innych źródeł po stronie pracowników podmiotów trzecich. Korzystanie na jednakowych warunkach z programu lojalnościowego przez pracowników wnioskodawcy i pracowników podmiotów trzecich, jako innych uprawnionych będzie neutralne podatkowo dla wszystkich uczestników. Wobec powyższego, wnioskodawca nie będzie zobowiązany w stosunku do swoich pracowników do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od udzielonych rabatów oraz w stosunku do pracowników podmiotów trzecich do wystawienia stosownych informacji podatkowych.” (interpretacja indywidualna z dnia 30 sierpnia 2011 roku, nr IBPBII/1/415-562/11/ASz).
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28