Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Przedsiębiorca będący rencistą i wykonujący umowę zlecenia a składki na ubezpieczenie społeczne
10 września 2023
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoby posiadające uprawnienia rentowe były aktywne zawodowo. Mogą prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą, wykonywać umowy cywilnoprawne, czy pracować na podstawie umowy o pracę. Może się także zdarzyć, że zajdzie kilka ze wskazanych okoliczności jednocześnie, na przykład osoba uprawniona do renty, będąca przedsiębiorcą, będzie wykonywać równolegle umowę zlecenia.

Dla ubezpieczonego mającego ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, do momentu uzyskania emerytury obowiązkowym tytułem jest zarówno prowadzona działalność pozarolnicza, jak i wykonywana umowa zlecenia. Należy wówczas rozstrzygnąć zbieg tytułów prowadzonej działalności z umową zlecenia. Według ogólnych zasad osoba, która jest przedsiębiorcą wykonująca jednocześnie zlecenie, z tytułu umowy cywilnoprawnej będzie podlegała ubezpieczeniom tylko wówczas, gdy z tytułu prowadzonej działalności nie osiągnie podstawy wymiaru składek w kwocie co najmniej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jeżeli z tytułu wykonywanej umowy zlecenia będzie osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej równej obowiązującej ustawowo podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu pozarolniczej działalności, będzie mogła wybrać tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń.

Inaczej będzie w przypadku, gdy działalność pozarolnicza będzie prowadzona na zasadach preferencyjnych i podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu działalności będzie stanowiła kwota równa 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązująca w danym roku kalendarzowym. Wówczas będzie miał zastosowanie art. 9 ust. 2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli z innych tytułów nie osiąga w skali miesiąca kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dlatego rencista prowadzący działalność pozarolnicza korzystający z prawa do obniżonej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego tytułu, będzie również podlegał obowiązkowo tym ubezpieczeniom zarówno z tytułu prowadzonej działalności, jak i zawartej umowy zlecenia.

W przypadku, gdy osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy osiągnie uprawnienia emerytalne, z tytułu prowadzonej działalności będzie podlegała jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wówczas umowa zlecenia będzie stanowiła obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28