Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Przerwa na karmienie
16 lutego 2021
Jedną z przewidzianych prawem pracy form ochrony macierzyństwa jest prawo pracownicy do przerwy w pracy na karmienie dziecka. Niewątpliwie wiąże się to z dbałością o prawidłowy rozwój i dobro dziecka.

Pracownica może skorzystać z dwóch półgodzinnych przerw w pracy, które są wliczane do czasu pracy. Jeżeli natomiast karmi więcej niż jedno dziecko, to przysługują jej przerwy 45-minutowe. Ustawodawca dopuszcza możliwość złożenia przez pracownicę wniosku o korzystanie z przerw łącznie.

Zgodnie z art. 187 § 2 kodeksu pracy pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, to przysługuje jej tylko jedna przerwa na karmienie.

Warto zwrócić uwagę, że do korzystania z omawianych przerw nie jest wymagana zgoda pracodawcy  - ani co do samego faktu ich udzielenia, ani co do ich czasu. To pracownica może samodzielnie podjęć decyzję, czy i kiedy skorzysta z przerwy. W doktrynie występują poglądy, iż pracownica nie może „udzielić” sobie przerwy na początku lub końcu dnia pracy. Powodowałoby to bowiem zmniejszenie wymiaru pracy i stało w sprzeczności z charakterem przerwy. Można jednak znaleźć także zdania negujące takie stanowisko. Niezależnie od powyższego należy uznać, że najbardziej pożądaną praktyką jest korzystanie przez pracownicę z przerw w porozumieniu z pracodawcą.

Co do zasady art. 187 kodeksu pracy nie wprowadza jakichkolwiek szczególnych przesłanek, od których spełnienia byłoby uzależnione korzystanie przez pracownicę z przerw na karmienie. W celach porządkowych pracownica powinna złożyć pracodawcy jedynie wniosek oraz oświadczenie, w którym potwierdza, iż karmi dziecko piersią. Zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy nie zachodzi konieczność przedłożenia stosownego zaświadczenia lekarskiego w tym zakresie.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-03-05