Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Przerwa w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego
12 października 2021
Urlop macierzyński jest okresem sprawowania osobistej opieki nad nowonarodzonym dzieckiem. Za cały okres udzielonego urlopu ubezpieczona nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego. Co do zasady urlop ten nie powinien być przerywany, jednak w szczególnych okolicznościach ustawodawca dopuszcza przerwę w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego.

Przerwa w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego może pojawić się w następujących przypadkach:

  1. gdy dziecko wymaga opieki szpitalnej,
  2. gdy stan zdrowia matki nie pozwala jej na sprawowanie opieki nad dzieckiem

W sytuacji, gdy nowonarodzone dziecko wymaga opieki szpitalnej możliwe jest przerwanie urlopu macierzyńskiego, jeżeli matka dziecka wykorzystała już 8 tygodni takiego urlopu. Przerywa się go na okres pobytu dziecka w szpitalu. Po wyjściu dziecka ze szpitala matka będzie kontynuować pobieranie zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli szpital wystawi zaświadczenie lekarskie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem, matce dziecka na zasadach ogólnych będzie przysługiwało prawo do zasiłku opiekuńczego.

Może się również zdarzyć, że to matka trafi do szpitala (lub innej placówki leczniczej) i z tego powodu nie będzie zdolna do sprawowania opieki nad dzieckiem. Wtedy będzie mogła przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego na okres pobytu w szpitalu. Również w tym przypadku warunkiem bezwzględnym uzyskania prawa do takiej przerwy jest wykorzystanie przez matkę dziecka zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 8 tygodni.

Jeżeli matka dziecka na okres pobytu w szpitalu otrzyma zaświadczenie lekarskie, nabędzie prawo do wynagrodzenia za czas choroby lub odpowiednio zasiłku chorobowego z tytułu choroby własnej.

Zasiłek macierzyński za okres przerwy będzie przysługiwał ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, który prawo do takiego zasiłku nabędzie lub przerwie pracę zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Zasiłek pobierany przez ojca lub innego członka najbliższej rodziny będzie kontynuacją zasiłku należnego matce dziecka, pomimo tego, że ubezpieczona przerwie pobieranie świadczenia.

Prawo do przerwy w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego nabędzie również ubezpieczony ojciec dziecka korzystający z urlopu ojcowskiego, w trakcie, którego dziecko będzie wymagało opieki szpitalnej. Wówczas okres zasiłku macierzyńskiego z tego tytułu wypłaconego przed przerwą i po przerwie należy zsumować do łącznego okresu jaki będzie przysługiwał ojcu na urodzone dziecko.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-08-11