Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Przesłanki zawarcia umowy na okres próbny
23 czerwca 2020
Ustawodawca w art. 25 § 1 kodeksu pracy rozróżnia trzy rodzaje umowy o pracę: na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony. Oznacza to, iż umowa na okres próbny nie stanowi podtypu umowy na czas określony, lecz osobny rodzaj umowy o pracę.
Zgodnie z dyspozycją art. 25 § 2 kodeksu pracy umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Treść cytowanego przepisu jest zgodna z wyrażonymi w doktrynie i w judykaturze poglądami. Przyjmuje się bowiem, iż celem, jaki przyświeca pracodawcy przy zawieraniu umowy na okres próbny, jest sprawdzenie przydatności pracownika do wykonywanej pracy na określonym stanowisku, jego kwalifikacji, a także podejścia do pracy i obowiązków pracowniczych. Wskazuje się także, iż umowa na okres próbny pozwala pracownikowi na sprawdzenie pracodawcy z punktu widzenia możliwości zaspokojenia jego oczekiwań związanych z zatrudnieniem.

Co do zasady, umowa na okres próbny ma charakter jednorazowy. Ustawodawca w art. 25 § 3 kodeksu pracy statuuje wyjątek od tej zasady. Wynika z niego, iż ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy, a także po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy. W drugim przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-01-19