Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Wynagrodzenia, Podatki
Przychód podatkowy a podstawa wymiaru składek - czyli jak prawidłowo rozliczyć wynagrodzenie pracownika

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracownika zasadniczo jest jego przychód z umowy o pracę w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ta ogólna zasada ma jednak liczne wyjątki i nie wszystko co jest przychodem w rozumieniu ustawy PIT można wprost uznać za podstawę naliczania składek w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem jest wskazanie różnic, jakie występują przy ustalaniu dochodu do opodatkowania a podstawą składek na ubezpieczenie społeczne.

W trakcie szkolenia omówione zostaną na praktycznych przykładach świadczenia, w przypadku których przychód podatkowy nie zawsze oznacza podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Prowadzący:
Katarzyna Furmańczyk

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej. Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

30 maja 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Pracownik w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych a źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

II. Przychód ze stosunku pracy - definicja, przykłady świadczeń pozapłacowych, zasady rozliczania świadczeń nieodpłatnych, w tym:


1. Sfinansowanie dojazdu do zakładu pracy - podstawa opodatkowania i oskładkowania samochodów służbowych używanych do celów prywatnych, bilet okresowy wykorzystywany przez pracownika do celów służbowych i prywatnych, opłacenie miejsca parkingowego, dowóz pracownika do zakładu pracy autobusem opłaconym przez pracodawcę, zwrot kosztów dojazdu własnym samochodem.

2. Mieszkanie dla pracownika - nieodpłatne udostępnienie mieszkania pracownikowi a przychód podatkowy, dofinansowanie do czynszu a podstawa naliczenia składek ZUS, moment uzyskania przychodu a wypłata w następnym miesiącu

3. Posiłki dla pracownika - możliwość zwolnienia z ZUS, karty lunchowe: składki ZUS a zaliczka na podatek.

4. Pozostałe benefity pracownicze w tym: pakiety medyczne, ubezpieczenie na życie, karty sportowe, karty podarunkowe, bilety do kina teatru, wycieczki – zasady oskładkowania i opodatkowania świadczeń.

III. Świadczenia wyłączone z podstawy wymiaru składek a przychody zwolnione z opodatkowania, w tym m.in.

1. Świadczenia przysługujące na podstawie przepisów bhp (badania lekarskie, szczepienia, ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, dopłata do okularów).

2. Studia i kursy językowe.

3. Świadczenia socjalne (dopłaty do wypoczynku, karty sportowe, pomoc materialna, wycieczki itp.).

4. Odszkodowania, zadośćuczynienia.

5. Zapomogi losowe finansowane ze środków obrotowych i ZFŚS – warunki zwolnienia z podatku i składek ZUS.

6. Świadczenia dla pracowników za częściową odpłatnością - zaliczki na PIT a składki ZUS.

IV. Rozliczenie składkowo-podatkowe należności na rzecz zarządu spółki:

 • sfinansowanie kosztów studiów i szkoleń,
 • opieka medyczna i dodatkowe ubezpieczenie,
 • zwrot kosztów podróży, samochód służbowy do celów prywatnych.

V. Obniżanie składki zdrowotnej do wysokości hipotetycznej zaliczki na podatek:

 • przykłady zastosowania art. 83 ustawy zdrowotnej,
 • dochody wolne od podatku a obniżenie składki zdrowotnej.

VI. Pozostałe zagadnienia:

1. Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia i ekwiwalentów wypłaconych kierowcy w przewozach międzynarodowych.

2. Nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców - zaliczka na podatek a składki ZUS.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29