Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Przymusowe skierowanie pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy
18 października 2020
Tarcza antykryzysowa 4.0. dała pracodawcy możliwość przymusowego skierowania pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy. Ten może narzucić pracownikowi termin wykorzystania urlopu niezależnie od zgody pracownika czy planu urlopów.

Zgodnie z art. 15gc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 755, 875, 1086, 1106, 1422 i 1423): „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.”.

Przed wprowadzeniem powyższego przepisu pracodawca mógł jedynie w dwóch sytuacjach „przymusić” pracownika do wykorzystania urlopu. Pierwsza ma miejsce, gdy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracodawca wysyła pracownika na urlop wypoczynkowy (art. 1671 kodeksu pracy). Z drugą można się spotkać, gdy pracownik przed upływem terminu do wykorzystania urlopu zaległego za rok poprzedni uchyla się od wykorzystania rzeczonego urlopu.

Warto zwrócić uwagę, że Sąd Najwyższy w orzecznictwie już wcześniej dopuszczał trzecią, podobną do wprowadzonej w art. 15gc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, możliwość nakazania wykorzystania zaległego urlopu przez pracownika. Zgodnie z wypracowaną linią orzeczniczą stosowanie art. 168 kodeksu pracy jest również możliwe bez zgody pracownika. Pracodawca może zatem nakazać pracownikowi wykorzystanie zaległego urlopu do 30 września roku następnego.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-01-26