Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Rabat uzyskany przez pracownika na zakup towarów lub usług pracodawcy a podatek dochodowy od osób fizycznych
8 maja 2022
Rabat to kwotowe lub procentowe obniżenie ceny zakupu danego towaru lub usługi. Pracodawca może umożliwić swoim pracownikom, w ramach programu benefitów, nabycie wytwarzanych przez siebie towarów lub usług po niższych cenach. To, czy różnica w cenie będzie stanowiła dla takiego pracownika przychód ze stosunku pracy uzależnione jest od tego, jak zakrojony jest katalog osób, którzy mogą skorzystać z rabatów.

Obniżenie ceny powoduje, że w majątku nabywcy powstaje przysporzenie. Obejmuje ono środki zaoszczędzone w majątku na skutek zakupu danej rzeczy po niższej cenie. Co do zasady, zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu powstanie, jeżeli program adresowany jest wyłącznie do pracowników przedsiębiorcy. Natomiast w przypadku, gdy program zniżkowy adresowany jest do szerszego grona adresatów (oprócz pracowników również ich osoby najbliższe, ale także do kontrahentów lub klientów), przysporzenie jest neutralne podatkowo. Pracownik nie może być bowiem traktowany gorzej (mniej korzystnie) niż inny uprawniony.

W jednej z interpretacji Dyrektor KIS wskazał, że w sytuacji, gdy z takich samych rabatów mogą korzystać pracownicy, a także ich osoby bliskie to po ich stronie nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu. „Podkreślenia wymaga fakt, że o tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy (i innych stosunków wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu ust. 4 tegoż artykułu, czy także inna osoba, niezwiązana z pracodawcą. […] W konsekwencji, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie po stronie pracowników Spółki, osób niebędących pracownikami Spółki oraz "Osób Bliskich" nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Korzystanie z rabatu przez pracowników Spółki i osoby niebędące pracownikami będzie neutralne podatkowo dla wszystkich uczestników.” (0114-KDIP3-2.4011.6.2019.1.MG, indywidualna interpretacja podatkowa z 14 lutego 2019 roku).

„Skutkiem uzyskania rabatu w programie lojalnościowym jest obniżenie ceny zakupu towarów, a nie uzyskanie nieodpłatnego świadczenia. W konsekwencji, po stronie pracowników Spółki nie powstanie przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, jak również nie powstanie przychód z innych źródeł po stronie pracowników podmiotów trzecich. Korzystanie na jednakowych warunkach z programu lojalnościowego przez pracowników wnioskodawcy i pracowników podmiotów trzecich, jako innych uprawnionych będzie neutralne podatkowo dla wszystkich uczestników. Wobec powyższego, wnioskodawca nie będzie zobowiązany w stosunku do swoich pracowników do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od udzielonych rabatów oraz w stosunku do pracowników podmiotów trzecich do wystawienia stosownych informacji podatkowych.” (interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 sierpnia 2011 r., nr IBPBII/1/415-562/11/ASz).

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 października 2014 r. (sygn. akt: II FSK 2451/12) wskazał, że fakt zaadresowania rabatów cenowych przez spółkę do jej pracowników nie może stawiać tych pracowników w gorszej sytuacji niż innych klientów na rynku. Naczelny Sąd Administracyjny zaznaczył, że nie można uznać, że rabaty w ramach akcji promocyjnej adresowanej do klientów spółki będących jej pracownikami, która nie odbiega w istotny sposób od innych akcji promocyjnych oferowanych przez tę spółkę, będą stanowiły dla pracowników przychody z częściowo nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o PIT. A zatem, jeśli rabaty cenowe stosowane w akcjach promocyjnych dla pracowników nie dają im dodatkowych korzyści w porównaniu do innych klientów, do których kierowane są akcje promocyjne, rabaty te nie są przychodem z częściowego nieodpłatnego świadczenia wynikającego ze stosunku pracy.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28