Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Rekompensata kosztów zużycia sprzętu i narzędzi podczas pracy zdalnej a podatek dochodowy od osób fizycznych
26 kwietnia 2022
Pracodawca powinien zapewnić pracownikom narzędzia i sprzęt niezbędne do wykonywania ich zadań służbowych. Pracownicy mogą również wykorzystywać własny sprzęt do celów służbowych. W takich sytuacjach powinni otrzymywać stosowny ekwiwalent.

Wysokość ekwiwalentu za korzystanie przez pracownika z jego własnych narzędzi i sprzętów nie została określona przepisami. Należy przyjąć, że powinna być ona uwarunkowana normami zużycia materiałów czy sprzętu oraz ich cenami rynkowymi.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używanie przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzi, materiałów lub sprzętu stanowiącego ich własność. W ocenie organów podatkowych, aby ekwiwalent mógł korzystać ze zwolnienia, powinny być spełnione następujące warunki:

  • ekwiwalent musi być wypłacony w pieniądzu,
  • kwota ekwiwalentu powinna odpowiadać poniesionym przez pracownika wydatkom, to znaczy musi zachodzić racjonalny związek pomiędzy kwotą wypłaconą pracownikowi a wartością używanych dla celów pracodawcy narzędzi, materiałów lub sprzętu należących do pracownika oraz stopniem zużycia rzeczy dokonanego w trakcie tego używania,
  • narzędzia, materiały lub sprzęt muszą stanowić własność pracownika,
  • narzędzia, materiały lub sprzęt należące do pracownika muszą być wykorzystywane przy wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy.

Nieco odmienne stanowisko przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18 lutego 2022 roku (0113-KDIPT2-3.4011.1095.2021.1.NM), który potwierdził, że po stronie pracownika w analizowanych okolicznościach w ogóle nie powstanie przychód. W przypadku zwrotu poniesionych przez pracownika kosztów związanych ze świadczeniem pracy zdalnie w ogóle nie powstaje przychód podatkowy. Wobec tego, że pracownik nie uzyskuje przysporzenia, a jedynie rekompensatę poniesionego wydatku to zdarzenie jest neutralne podatkowo.

Warto zwrócić uwagę, że aktualnie trwają prace legislacyjne nad nowelizacją kodeksu pracy. Wśród planowanych nowości mają pojawić się regulacje wprowadzające obowiązek pokrycia przez pracodawcę kosztów związanych z serwisem, instalacją, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także kosztów energii elektrycznej oraz niezbędnego dostępu do łączy telekomunikacyjnych oraz innych kosztów, jeżeli są niezbędne do wykonywania pracy zdalnej.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-11-28