Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: ZUS
Rodzaje kontroli ZUS i ich zakres, prawa i obowiązki płatnika składek, najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane przez inspektorów kontroli ZUS w zależności od rodzaju kontroli, postępowanie pokontrolne i odwoławcze

Szkolenia dla pracowników kadrowo-płacowych wszystkich podmiotów i dla biur rachunkowych

Inspektor kontroli ZUS sprawdza prawidłowość realizowanych zadań przez płatników składek. To co interesuje inspektora kontroli, jakie sprawdza dokumenty, jakich żąda wyjaśnień, jest uzależnione od rodzaju kontroli i jej zakresu. Omówienie najczęściej spotykanych nieprawidłowości z zakresu świadczeń, podlegania ubezpieczeniom i podstawy wymiaru składek pozwoli zminimalizować ewentualne koszty. Przydatna jest również znajomość zasad postępowania pokontrolnego, drogi odwoławczej oraz zasad składania dokumentów ubezpieczeniowych po zakończeniu kontroli.

Prowadzący:
Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

5 lipca 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Kontrole okresowe i doraźne:

 • Sytuacje, które powodują zarządzenie danego rodzaju kontroli.
 • Zakres przedmiotowy przeprowadzanych kontroli.

2. Zasady dotyczące sposobu i trybu przeprowadzania kontroli:

 • Obowiązki inspektora kontroli przed wszczęciem kontroli oraz w czasie trwania kontroli.
 • Prawa podmiotu kontrolowanego.
 • Prawa inspektora kontroli w czasie przeprowadzanej kontroli.
 • Sposób dokumentowania i dowodzenia ustaleń kontroli przez inspektora kontroli.

3. Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane w czasie kontroli planowych w zakresie:

 • Podlegania ubezpieczeniom społecznym.
 • Ustalania podstawy wymiaru składek dla pracowników.
 • Rozliczania świadczeń.
 • Nadpłat i niedopłat świadczeń.

4. Cel i sposób przeprowadzania i dokumentowania ustaleń kontroli doraźnych w zakresie:

 • Zasadność zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych lub podstawy wymiaru.
 • Zasadność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osoby prowadzącej pozarolniczą działalność lub osoby z nią współpracującej.
 • Oględziny składników majątkowych.
 • Inne np. „prawie jednoosobowa spółka z o.o.”, „iluzoryczny wspólnik”.

5. Prawa i obowiązki płatnika składek po zakończeniu kontroli:

 • Wniesienie sprzeciwu lub zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
 • Prawo otrzymania decyzji administracyjnej.
 • Data powstania obowiązku korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
 • Sposób korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w związku z Ustaleniami kontroli ZUS.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-07-01