Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Równoległe pozostawanie w kilku stosunkach pracy a podleganie ubezpieczeniom społecznym
12 marca 2023
Zdarza się, że ubezpieczony jest jednocześnie stroną kilku stosunków pracy. Zasadą płynącą z prawa pracy jest pozostawanie przez te same strony w jednym stosunku pracy. Jednak żaden przepis nie zabrania wprost zawarcia kolejnej, równolegle trwającej umowy o pracę. Dlatego też możliwe jest istnienie równolegle więcej niż jednej umowy o pracę między tymi samymi stronami, jaki i tego samego pracownika z kilkoma pracodawcami.

Umowa o pracę jest obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń:

  1. emerytalnego (art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych),
  2. rentowych (art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych),
  3. chorobowego (art. 11 ust.1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych),
  4. wypadkowego (art. 12 ust.1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

W przypadku zbiegu kilku tytułów do ubezpieczenia w postaci stosunku pracy, pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z każdego z tych tytułów, gdyż stosunek pracy jest tytułem ubezpieczeniowym bezwzględnym, czyli takim, który nie może zostać zwolniony z obowiązku ubezpieczenia.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne ubezpieczonych z tytułu stosunku pracy stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Ustalając podstawę wymiaru składek nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28