Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Czas pracy
Równoważny czas pracy i zmianowa organizacja pracy
- co zyskuje pracodawca odchodząc od sztywnych godzin pracy?

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców (kadry kierowniczej, służb kadrowych), stosujących albo przymierzających się do stosowania równoważnego sytemu czasu pracy lub zmianowej organizacji pracy. Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom, jakie korzyści płyną z elastycznego zarządzania czasem pracy, a także przedstawienie na przykładach, że planowanie i rozliczanie czasu pracy nie jest aż tak trudne, jak to się wydaje w trakcie lektury kodeksu pracy. Szkolenie uwzględnia również problematykę ważnych zmian przepisów w zakresie dokumentacji czasu pracy, jakie weszły w życie w 2019 roku, które musi uwzględnić każdy pracodawca.

Prowadzący:
Marek Rotkiewicz

Prawnik i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Doświadczony trener specjalizujący się w prawie pracy i dziedzinach pokrewnych. W trakcie swojej działalności przeprowadził ponad 4500  godzin szkoleniowych. Na co dzień aktywnie zajmuje się doradztwem prawnym. Autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 3000 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno - Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita).

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

7 listopada 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

19 grudnia 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Elastyczne zarządzanie czasem pracy:
 • Jakie korzyści niesie za sobą stosowanie równoważnego systemu czasu pracy lub zmianowej organizacji pracy?
 • Jakie są odmiany równoważnego systemu czasu pracy?
 • W jaki sposób prawidłowo wprowadzić w zakładzie pracy równoważny system czasu pracy?
 • Jak poprawnie określić w przepisie wewnątrzzakładowym rozkład czasu pracy?
 • Jaki okres rozliczeniowy czasu pracy będzie najbardziej optymalny i jaka jest procedura jego ustalania?
 • Jakie znaczenie ma określenie pory nocnej, obowiązującej w zakładzie pracy, przy rozliczaniu czasu pracy?
 • Jakie postanowienia należy uwzględnić w wewnątrzzakładowych przepisach, by sprawnie zarządzać pracą w godzinach nadliczbowych, w pełni monitorować jej przebieg i prawidłowo ją dokumentować?
 • Jakie korzyści wynikają z wprowadzenia możliwości stosowania tzw. „ruchomego czasu pracy”?
 1. Planowanie czasu pracy i dopuszczanie pracowników do pracy w nadgodzinach:
 • Ustalanie obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 • Sporządzanie i przekazywanie pracownikom prawidłowych grafików czasu pracy (harmonogramów) w równoważnym systemie czasu pracy oraz przy pracy zmianowej.
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy przy planowaniu czasu pracy?
 • Zapewnienie odpoczynku dobowego w ramach kodeksowej definicji doby pracowniczej.
 • Jak prawidłowo wyznaczyć w grafiku odpoczynki tygodniowe oraz kiedy można zastosować skrócony odpoczynek tygodniowy?
 • Tygodniowa i roczna limitacja czasu pracy – jak w prosty sposób monitorować pracę w nadgodzinach, by nie dopuścić do przekroczeń?
 • Dopuszczanie do pracy w dniach wolnych od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, w niedziele i święta.
 1. Rozliczanie czasu pracy:
 • Ćwiczenia z rozliczania czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy.
 • Ćwiczenia z rozliczania czasu pracy w zmianowej organizacji pracy.
 • Ustalanie nadgodzin wynikających z przekroczenia dobowej i przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.
 • Identyfikacja naruszeń przepisów o czasie pracy.
 • Ćwiczenia z naliczania wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych.
 1. Dokumentacja czasu pracy od 01.01.2019 r.:
 • Dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, jako część składowa dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – konsekwencje zmian wprowadzonych w 2019 r.
 • Wybór postaci prowadzenia dokumentacji czasu pracy - papierowa czy elektroniczna?
 • W jaki sposób zmieniły się od 2019 roku przepisy dotyczące przechowywania dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy?
 • Jakie informacje musi zawierać „nowa” ewidencja czasu pracy?
 • Czy po nowelizacji kodeksu pracy, dopuszczalne jest nieewidencjonowanie godzin pracy?
 • Jakie wnioski, zgody i inne dokumenty stanowią dokumentację czasu pracy?
 • Jak postępować z listami obecności oraz harmonogramami czasu pracy po zmianie przepisów?
 • Zasady wydawania pracownikom i innym osobom uprawnionym kopii dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28