Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Czas pracy
Równoważny czas pracy - planowanie i rozliczanie czasu pracy

System równoważnego czasu pracy pozwala na planowanie pracy w wymiarach dziennych dłuższych niż 8 godzin, przy „oddawaniu" nadpracowanego w ten sposób czasu poprzez planowanie większej liczby dni wolnych lub krótszych dni pracy. Specyfika tego systemu, nierównomierna liczba godzin pracy, często wielodniowe czy wielotygodniowe okresy intensywnej pracy mogą znacząco komplikować planowanie pracy w harmonogramach, jak też jej rozliczanie.

Na szkoleniu omówione zostaną przede wszystkim zasady tworzenia rozkładów czasu pracy w tym systemie, przeanalizowane zostaną plusy i minusy stosowania dłuższych lub krótszych okresów rozliczeniowych czasu pracy oraz rozliczania czasu pracy w tym systemie.

Prowadzący:
Marek Rotkiewicz

Prawnik i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Doświadczony trener specjalizujący się w prawie pracy i dziedzinach pokrewnych. W trakcie swojej działalności przeprowadził ponad 4500  godzin szkoleniowych. Na co dzień aktywnie zajmuje się doradztwem prawnym. Autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 3000 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno - Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita).

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

19 czerwca 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy:

 • czas pracy,
 • normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa,
 • zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
 • normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych,
 • okres rozliczeniowy czasu pracy,
 • pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej,
 • odpoczynek dobowy,
 • odpoczynek tygodniowy.

2. Podstawowe informacje dotyczące systemu równoważnego czasu pracy:

 • istota równoważnego czasu pracy,
 • różnice pomiędzy systemem podstawowym (8 godzinnym) a systemem równoważnym.

3. Harmonogramy (grafiki) pracy:

 • obowiązek tworzenia,
 • sytuacje, w których nie tworzymy harmonogramów,
 • dopuszczalność zmian harmonogramu w tracie okresu nim objętego.

4.  Zasady tworzenia harmonogramów w systemie równoważnym:

 • znaczenie zapisów prawa wewnętrznego dotyczących czasu pracy,
 • wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym a czas pracy zaplanowany w okresie harmonogramowym,
 • godziny rozpoczynania i kończenia pracy,
 • odpoczynki dobowe,
 • prawidłowe wyznaczenie odpoczynków tygodniowych (pojęcie tygodnia odnośnie czasu pracy, ograniczenie czasu prawidłowego odpoczynku końcem tygodnia),
 • ilość dni wolnych od pracy,
 • pojęcie dnia wolnego od pracy,
 • planowanie pracy w niedziele i święta,
 • powtarzające się błędy w harmonogramach.

5. Praca w godzinach nadliczbowych:

 • pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych,
 • przesłanki wykonywania pracy w nadgodzinach,
 • polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
 • nadgodziny dobowe i średniotygodniowe,
 • nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi,
 • nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy,
 • nadgodziny w ruchomych rozkładach czasu pracy,
 • nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy,
 • rekompensowanie pracy nadliczbowej - wynagrodzenie wraz z dodatkiem lub czas wolny, ustalanie wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę godzinach nadliczbowych, udzielanie czasu wolnego za nadgodziny a wynagrodzenie, termin udzielenia czasu wolnego.

6. Praca w dniu wolnym od pracy i jej rozliczanie:

 • praca w dniu wolnym wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
 • praca w dniach wolnych wynikających z rozkładów czasu pracy.

7. Praca w niedziele i święta:

 • pojęcie niedzieli i święta, możliwość wprowadzenia wewnętrznych regulacji dotyczących godzin granicznych niedzieli i święta,
 • rekompensowanie pracy w niedziele i święta - czas wolny lub dodatek, wysokość dodatku w razie jednoczesnego powstania nadgodzin średniotygodniowych.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29