Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Wynagrodzenia, Polski Ład
Rozliczanie wynagrodzeń po zmianie przepisów od 1.07.2022 r. oraz od 1.01.2023 r. - problemy i wątpliwości

Szkolenie ma na celu przedstawienie planowanych zmian, które wejdą w życie od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r., a które mają wpływ na naliczanie wynagrodzeń. Szkolenie może stanowić ugruntowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu naliczania wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się płacami. Szkolenie ma charakter warsztatowy - każde zagadnienie to przede wszystkim praktyczne przykłady poparte częścią teoretyczną.

Prowadzący:
Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.   Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).  

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

8 lipca 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

22 lipca 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

23 sierpnia 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Rozliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy po zmianie przepisów od 1 lipca 2022 r.:

 • zmiana skali podatkowej 12%, 32%.
 • koszty uzyskania przychodów w przypadkach szczególnych.
 • kwota zmniejszająca podatek - zasady stosowania,
 • likwidacja ulgi dla tzw. klasy średniej,
 • uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.
 • zmiany w zakresie zwolnień podatkowych - nowy rodzaj przychodów zwolnionych od podatku,
 • przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci
 • zmiana kryterium dochodu pełnoletniego dziecka, uczącego się dziecka warunkującego możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, skorzystania ze zwolnienia w ramach PIT-0 dla rodzin 4+, czy z podatkowej ulgi na dzieci,
 • hipotetyczny podatek.

2.  Rozliczenie wynagrodzenia od 1 lipca 2022 r. - przypadki szczególne:

 • nierozliczona nadwyżka niepobranej zaliczki od 1 lipca 2022,
 • rezygnacja z kosztów uzyskania przychodów,
 • dwie umowy z pracodawcą - kup i kwota zmniejszająca podatek,
 • kilka umów o pracę od 1 lipca 2022 i od 1 stycznia 2023,
 • umowa zlecenia i umowa o pracę z tym samym pracodawcą
 • rozliczenie wynagrodzenia, gdy pracownik złożył oświadczenie o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem,
 • przychody ze stosunku pracy a 50% koszty uzyskania przychodów,
 • lista płac w przypadku korzystania przez pracownika ze zwolnienia od podatku; ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów, przekroczenie limitu zwolnień,
 • wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński na liście płac,
 • wieloskładnikowa lista płac.

3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne obniżona do wysokości zaliczki na podatek, obniżanie składki zdrowotnej do 0 zł:

 • niewielka kwota wynagrodzenia,
 • przychody oskładkowane oraz przychody zwolnione ze składek,
 • obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek (zwolnienie dla osób do 26 r..ż., zwolnienie dla osób wychowujących 4 dzieci, zwolnienie dla osób 60+/65+.

4. Kwoty wolne od potrąceń po zmianie przepisów.

5. Rozliczanie wynagrodzeń po zmianie przepisów od 1 stycznia 2023 r.

 • zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty zmniejszającej podatek 1/12/; 1/24; 1/36
 • możliwość stosowania kwoty zmniejszającej podatek przez płatników wypłacających świadczenia z działalności wykonywanej osobiście
 • upoważnienie płatnika, poprzez sporządzony na piśmie wniosek, do niepobierania w danym roku podatkowym zaliczek;
 • oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek;
 • możliwość rezygnacji podatnika ze stosowania podwyższonych miesięcznych zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

6. Rozliczenie przychodów z tytułu umowy zlecenia:

a) zmiany od 1 lipca 2022 r.:

 • nowa skala podatkowa 12%, 32%
 • wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek
 • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
 • zwolnienia od podatku;

b) zmiany od 1 stycznia 2023 r.:

 • oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek
 • możliwość stosowania kwoty zmniejszającej podatek 1/12/; 1/24; 1/36;
 • wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek

7. Ubezpieczenie zdrowotne osób powołanych do pełnienia funkcji i prokurentów:

 • obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego prokurentów;
 • obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności.

8. Rozliczenie przychodów uzyskiwanych przez członków zarządu, członków rady nadzorczej, przychodów uzyskiwanych z tytułu kontraktów menedżerskich po zmianach od 1 stycznia 2022 r., 1 lipca 2022 r. i 1 stycznia 2023 r.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-07-01