Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Wynagrodzenia
Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, wynagrodzenia członków zarządu, członków Rady Nadzorczej, przychodów uzyskanych na podstawie kontraktów menedżerskich - w 2023 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób poczatkujących a także dla osób które mają zamiar uzupełnić i uporządkować posiadaną wiedzę z zakresu rozliczania wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktu menedżerskiego, wynagrodzenia członków zarządu, członków Rady Nadzorcze. Szkolenie ma charakter warsztatów opartych na praktycznych przykładach.

Prowadzący:
Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.   Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).  

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

20 czerwca 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski - na gruncie wybranych orzeczeń SN.

2. Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w przypadkach szczególnych od 2023 r.:

2.1. Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe a wypłata wynagrodzenia  za kilka miesięcy.

2.2. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy przystępującego do tego ubezpieczenia w trakcie wykonywania zlecenia.

2.3. Zasady stosowane przy obliczaniu zaliczki na podatek - koszty uzyskania przychodów, stawka podatku:

 • oświadczenia i wnioski składane przez zleceniobiorcę, które mają wpływ na obliczenie zaliczki na podatek - PIT-2 (9),
 • składka zdrowotna do wysokości zaliczki na podatek,
 • zwolnienia od podatku stosowane do przychodów uzyskiwanych przez zleceniobiorców (ulga dla młodych, ulga dla rodziców 4+, ulga dla pracujących seniorów, ulga na powrót),
 • świadczenia niepieniężne uzyskiwane przez zleceniobiorców (nieodpłatne zakwaterowanie, samochód do celów prywatnych, pakiet medyczny, studia, szkolenia),
 • 50% koszty uzyskania przychodów.

2.4. Kilka umów zlecenia u jednego zleceniodawcy - zbieg tytułów do ubezpieczeń.

2.5. Rozstrzygania obowiązku ubezpieczeń w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń:

 • umowa zlecenia wykonywana przez ucznia lub studenta,
 • umowa zlecenia wykonywana przez emeryta lub rencistę,
 • kilka umów zlecenia,
 • umowa zlecenia z osobą, która jest zatrudniona na podstawie umowa y pracę,
 • umowa zlecenia z osobą która prowadzi działalność gospodarczą,
 • umowa zlecenia z członkiem zarządu powołanym do pełnienia funkcji, z członkiem Rady Nadzorczej,
 • umowa zlecenia a prawo do emerytury,
 • umowa zlecenia z uczniem lub studentem,
 • umowa zlecenia z osobą pobierającą zasiłek macierzyński, z osobą na urlopie wychowawczym, na urlopie bezpłatnym.

2.6. Umowa zlecenia wykonywana na rzecz pracodawcy zawarta z innym podmiotem - wyrok TK.

2.7. Umowa zlecenia z osobą, która przystąpiła do PPK.

2.8. Rozliczenie wynagrodzenia gdy zleceniobiorca przystąpił do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych w trakcie miesiąca.

2.9. Wynagrodzenie gdy zleceniobiorca przez część miesiąca choruje.

2.10. Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu umowy zlecenia.

3. Rozliczenie wynagrodzenia członków zarządu, członków rad nadzorczych:

3.1. składki, podatek, stawka podatku,

3.2. oświadczenia i wnioski składane przez członków zarządu, członków rad nadzorczych, które mają wpływ na rozliczenie zaliczki na podatek,

3.3. dodatkowe świadczenia dla członków zarządu, członków rad nadzorczych (nieodpłatne zakwaterowanie, samochód do celów prywatnych, pakiet medyczny, studia, szkolenia) - oskładkowanie i opodatkowanie,

3.4. 1/12; 1/24; 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

4. Kontrakt menedżerski - rozliczenie wynagrodzenia:

4.1. kontrakt menedżerski a działalność gospodarcza.

5. Umowa zlecenia zawarta z członkiem rodziny.

6. Dokonywanie potrąceń z tytułu egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej od przychodów z umów cywilnoprawnych, od wynagrodzenia członka zarządu, członka rady nadzorczej.

7. Rozliczanie podróży związanych z wykonywaniem umowy zlecenia, podróży odbywanych przez członka zarządu, członka rady nadzorczej.

8. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługujące zleceniobiorcy:

 • podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy w pierwszym miesiącu ubezpieczenia gdy zleceniobiorca nie posiada wcześniejszego okresu ubezpieczenia,
 • podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy w pierwszym miesiącu ubezpieczenia gdy zleceniobiorca posiada wcześniejszy okresu ubezpieczenia z innego tytułu, a przerwa w tym ubezpieczeniu nie przekroczyła 30 dni.

9. Umowa zlecenia zawarta z cudzoziemcem:

9.1. umowa zlecenia z cudzoziemcem, który przedstawi certyfikat rezydencji,

9.2. umowa zlecenia gdy zleceniobiorca złożył oświadczenie, że ośrodek jego interesów życiowych znajduje się poza Polską, a pobyt na terenie Polski nie przekracza 183 dni,

9.3. umowa zlecenia gdy zleceniobiorca złożył oświadczenie, że ośrodek jego interesów życiowych znajduje się poza Polską, a pobyt na terenie Polski przekracza 183 dni,

9.4. umowa zlecenia gdy zleceniobiorca złożył oświadczenie, że ośrodek jego interesów życiowych mieści się w Polsce.

10. Umowy o dzieło:

10.1. Umowy o dzieło podlegające zgłoszeniu w ZUS.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29