Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w trakcie urlopu macierzyńskiego
14 czerwca 2019
Młode mamy w trakcie urlopu macierzyńskiego często szukają dodatkowego źródła dochodu i decydują się na założenie własnej firmy. Jeżeli są w stanie pogodzić obowiązki zawodowe z opieką nad pociechą prowadzenie działalności może zapewnić dodatkowe wpływy w domowym budżecie . O swoich planach nie muszą informować pracodawcy, ponieważ zasiłek macierzyński to dla nich obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń w ZUS. Płatnik składek jest obowiązany wykazywać kwoty wypłacanego zasiłku macierzyńskiego jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 1240xx, a naliczone składki są finansowane przez budżet państwa.

Do sfinalizowania formalności w ZUS pozostanie ubezpieczonej zgłoszenie się do ubezpieczeń z tytułu rozpoczętej działalności pozarolniczej. W tym przypadku mama dokona zgłoszenia siebie jako płatnika składek, ale tylko i wyłącznie na ubezpieczenie zdrowotne. Składka na to ubezpieczenie w 2019 r. wynosi 342,32zł i zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) jest naliczana z podstawy wymiaru nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Nie w każdym jednak przypadku mama zapłaci składkę.

Jeżeli miesięczna kwota  wypłacanego ubezpieczonej zasiłku macierzyńskiego nie  będzie wyższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego, czyli 1000zł netto, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie zero. Ubezpieczona wówczas złoży raport ZUS RZA jedynie z zadeklarowaną podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Inaczej będzie po powrocie do pracy po zakończonym urlopie macierzyńskim, gdy ubezpieczona zdecyduje się na kontynuowanie działalności gospodarczej. O wysokości kosztów związanych z ZUS zadecyduje wówczas przychód osiągany ze stosunku pracy.

 Jeżeli miesięczne wynagrodzenie ze stosunku pracy wyniesie co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, prowadzona po powrocie do pracy działalność gospodarcza nadal nie będzie rodziła obowiązku ubezpieczeń społecznych. Obowiązkowym ubezpieczeniem będzie tylko i wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne, ale już z naliczoną składką. Zwolnienie z opłacania składki przysługuje tylko w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego i tylko w przypadku, gdy kwota zasiłku nie przekracza 1000 zł.

Dla ubezpieczonej, która ze stosunku pracy nie osiągnie przychodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń będzie również prowadzona działalność gospodarcza. Oznacza to, że po zakończonym urlopie macierzyńskim powinna dokonać wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego i ponownego zgłoszenia, ale już do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego. Obowiązkowe będzie również ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe ma w tym przypadku charakter dobrowolny, więc o zgłoszeniu do tego ubezpieczenia zadecyduje sama, w dowolnym momencie prowadzonej działalności pozarolniczej.

Źródło:

ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.)

ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.)

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-10-22