Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Szkolenia otwarte
Składka na PPK w raporcie ZUS RCA od 01.07.2019 roku. Rozwiązywanie problemów w pracy z programem Płatnik 10.02.002.
Warsztaty komputerowe
 | 
23 sierpnia 2019

Wprowadzenie.   

Od 1 lipca 2019 r. zaczynają obowiązywać przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Za każdego ubezpieczonego, który skorzysta z programu PPK, w raporcie ZUS RCA płatnik składek powinien wykazać kwotę na PPK.

Komunikacja online pomiędzy płatnikami składek a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Programu Płatnik, posiada rozbudowany zakres weryfikacji dokumentów.

Ze względu na dużą ilość obowiązków służbowych uniemożliwiających lepsze poznanie programu, wątpliwości powstają przy czynnościach, które zdarzają się „od czasu do czasu” np., gdy zachodzą zmiany w stosunku do danych ewidencyjnych, identyfikacyjnych lub otrzymania zawiadomienia o konieczności dokonania korekty rozliczenia.

Codzienna praca, na ogół ogranicza się do importu danych w zakresie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych z systemów zewnętrznych, utworzenia zestawu i przekazania go drogą elektroniczną do ZUS. Jednak bywają sytuacje, gdy występują rozbieżności, które utrudniają pracę ze względu na występowanie błędów np. krytycznych.

Umiejętność interpretacji opisów dotyczących błędów w celu ich rozwiązania, prawidłowe wykorzystywanie danych pobranych z konta firmy i kont ubezpieczonych jak również właściwe wykorzystywanie funkcji Programu Płatnik, wpływa na efektywność pracy.

Cel szkolenia.

Proponowane warsztaty mają na celu wyjaśnienie najistotniejszych zagadnień z zakresu weryfikacji w ramach interakcji z danymi z ZUS. Program warsztatów uwzględnia działanie Interaktywnego Płatnika Plus wymuszając na bieżąco, podejmowanie czynności wyjaśniających lub korygujących w obszarze ich występowania.

Proponowane szkolenie uwzględnia również rozszerzoną część ćwiczeń odnośnie rozbieżności występujących przy sporządzaniu korekt dokumentów rozliczeniowych przy udziale „kompletów rozliczeniowych z ZUS”.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tematyka: Płatnik warsztaty komputerowe
Data szkolenia: 23 sierpnia 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Olsztyn,
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 660,00 zł netto
(811,80 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
660,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Składka na pracownicze plany kapitałowe a zobowiązanie płatników składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • podstawy prawne, z których wynika obowiązek wykazywania w raportach ZUS RCA kwoty dotyczącej pracowniczego planu kapitałowego;
 • termony wdrażania PPK w stosunku do ilości pracowników a wraz z tym stosowanie dodatkowych danych wobec ZUS;
 • wykazywanie w raporcie ZUS RCA kwoty na PPK za ubezpieczonych, którym płatnik składek ( pracodawca ) sfinansował składkę;
 • czy składka na PPK finansowana przez pracodawcę stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne;
 • okres przejściowy;
 • zmiany w dokumencie ZUS RCA po wprowadzeniu zmienionej wersji Programu Płatnik.
 1. Łączenie kartotek ubezpieczonego o statusach  „Potwierdzona w ZUS”:
 • odblokowanie kartotek o statusie „Potwierdzona w ZUS”:
 • w jakich sytuacjach korzystamy z funkcji kreatora „Chcę, aby program wyszukał ubezpieczonych, dla których istnieje więcej niż jedna kartoteka”,
 • kiedy stosujemy funkcję „Chcę samodzielnie wskazać kartoteki ubezpieczonych, które powinny być połączone”,
 • łączenie kartotek jako nieodwracalna czynność w bazie danych Programu Płatnik.
 1. Rozbieżności danych identyfikacyjnych w nazwie skróconej płatnika a nazwą skróconą występującą na importowanych dokumentach z programów kadrowo-płacowych.
 1. Działanie i postępowanie w przypadkach rozbieżności danych identyfikacyjnych pomiędzy danymi w kartotece a danymi pobranymi z ZUS:
 • rozbieżności danych identyfikacyjnych ubezpieczonego w pozycjach raportów dokumentów rozliczeniowych a dane w Rejestrze Urzędowym PESEL
 1. Rozwiązanie problemów w obszarze niezgodności kodu tytuły ubezpieczenia pomiędzy danymi pobranymi z ZUS a kodami tytułu ubezpieczenia w zaimportowanych dokumentach rozliczeniowych:
 • korygowanie kodu tytułu ubezpieczenia w przypadku nieprawidłowości występujących na koncie ubezpieczonego;
 • prostowanie kodu tytułu ubezpieczenia w sytuacji rozbieżności występujących w pozycji raportu;
 • do czego służy i w jaki sposób można wykorzystać mechanizm ustawienia kolejności przetwarzania dokumentów w ZUS?
 • przypadki dużych rozbieżności do zastosowania wniosku ZUS KOA.
 1. Inne rozbieżności, nieprawidłowości i błędy, które mogą powodować blokadę wysyłki zestawu do ZUS:
 • sprawdzenie poprawności raportów imiennych w komplecie rozliczeniowym w celu wyszczególnienia brakujących pozycji raportu za ubezpieczonego w obrębie całego okresu rozliczeniowego;
 • wybór schematu wyliczeń w pozycji raportu ZUS RCA dla sprawdzenia dokonania rozliczenia z kodem 30 00 xx i 50 00 XX ;
 • weryfikacja dokumentów rozliczeniowych  pod kątem przekroczenia górnej granicy podstawy na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (30-krotność).

Reguły i zasady obowiązujące w sporządzaniu dokumentów rozliczeniowych korygujących (korekt) .

 1. Co to są i do czego służą komplety rozliczeniowe z ZUS?
 • trzy sposoby pobierania kompletów rozliczeniowych z ZUS;
 • przekazywanie tylko pozycji zmienionych w kompletach korygujących,
 • zmienione zasady działania programu dotyczące zakresu weryfikacji i wyliczeń w dokumentach rozliczeniowych korygujących;
 • zmienione zasady zakresu weryfikacji dokumentów rozliczeniowych korygujących po przez zwiększenie ilości krytyczności błędów wykrywanych w zestawie.
 1. Wykorzystywanie opcji programu „Kreator tworzenia dokumentów rozliczeniowych”:
 • „na podstawie dokumentów wysłanych do ZUS”;
 • „na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS”;
 • kiedy i w jakich sytuacjach wykorzystywać właściwą funkcję programu?
 1. Pobieranie z ZUS kompletów rozliczeniowych:
 • kontakt z konsultantem lub infolinią ZUS,
 • pobieranie jednego lub kilku okresów rozliczeniowych  zamówionych w ZUS jako kompletów rozliczeniowych koniecznych do sporządzenia korekty,

Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych korygujących z wykorzystaniem funkcji kreatora -  „na podstawie dokumentów wysłanych do ZUS”.

 1. Ćwiczenia warsztatowe z ujęciem kompletów rozliczeniowych z ZUS, uwzględniające wykonanie dwóch lub trzech korekt różnych w zakresie zagadnień  merytorycznych w oparciu o ustalone przez ZUS -  zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych:
 • wykonanie korekty ( zmiany w pozycji raportu ZUS RCA ) zgodnie z nową zmienioną zasadą działania programu, z nawiązaniem do sumy składek z pozycji raportu i przeliczeniem deklaracji, (ujęcie tylko pozycji zmienionych w komplecie korygującym);
 • sporządzenie korekty raportu imiennego w taki sposób, aby zauważyć, że komplety rozliczeniowe z ZUS biorą udział przy w wyliczaniu deklaracji ZUS DRA :
 • korekta dokumentów rozliczeniowych z uwzględnieniem kompletu rozliczeniowego z ZUS w taki sposób, aby użytkownik programu zauważył, że sporządzanie korekt nie zgodne z zasadami dokonywania korekt powoduje błędne sumowanie deklaracji ZUS DRA;
 1. Sporządzanie korekt dokumentów rozliczeniowych -  „na podstawie kompletów    rozliczeniowych pobranych z ZUS”.

Zadania warsztatowe z ujęciem kompletów rozliczeniowych z ZUS również korekt dokonanych przez ZUS tzw. korekt „z urzędu” uwzględniających wykonanie korekt powiązanych ze sobą i różnych merytorycznie.

 • wykonanie korekty np. kodu świadczenia / przerwy w myśl nowych zasad z nawiązaniem do sumy składek po ujęciu tylko pozycji zmienionych w komplecie korygującym;
 • sporządzenie korekty raportu imiennego w oparciu o komplet rozliczeniowy z ZUS z uwzględnieniem korekty tzw. „korekty z urzędu” dokonanej przez ZUS w taki sposób, aby zauważyć, że komplety rozliczeniowe z ZUS, również te dokonane „z urzędu” biorą udział przy sporządzaniu zestawu rozliczeniowego korygującego,
 • po czym można zauważyć i na co należy zwrócić uwagę, gdy komplet rozliczeniowy z ZUS posiada / uwzględnia korektę dokonaną przez ZUS – tzw. z urzędu”.
 1. Rozbudowanie weryfikacji kompletu korygującego w zestawie wprowadzonym o rozszerzoną weryfikację w obszarze wszystkich zestawów za dany okres  rozliczeniowy w obrębie całego okresu – ćwiczenie:
 • wskazanie brakujących pozycji raportu za ubezpieczonego w obrębie całego okresu rozliczeniowego, za który jest sporządzana korekta rozliczenia – brak wyrejestrowania za ubezpieczonego ZUS ZWUA,
 • wyszczególnienie braku raportów imiennych np. zerowych ze wskazaniem na brak wyrejestrowania ubezpieczonego na dokumencie ZUS ZWUA, a wyrejestrowanie jest prawidłowo przetworzone w ZUS i zapisane pod kartoteką ( również pod kontem ubezpieczonego).

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt.
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS! (42) 235 30 60

Firma:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:*
Stanowisko:
Telefon:
Podaj wynik:*
(zabezpieczenie antyspamowe)

Pola obowiązkowe oznaczone są *
Treść:*

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego, prowadzonego przez wysokiej klasy specjalistę współpracującego z naszą firmą.
Zobacz więcej >>


All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-07-24