Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Ryczałt za wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje także koszty paliwa – orzeczenie NSA
20 października 2020
Pracodawca może zezwolić pracownikowi na wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych. W takim wypadku pracownik niewątpliwie uzyskuje nieodpłatne świadczenie.

Jego wartość jest zryczałtowana i wynosi w zależności od pojemności silnika danego samochodu:

  • 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3;
  • 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3.

W tym zakresie istniały wątpliwości w zakresie ewentualnego istnienie obowiązku podatkowego związanego z wartością paliwa, które pozostaje w samochodzie w chwili rozpoczęcia korzystania z pojazdu przez pracownika do celów prywatnych, a zostało zatankowane z przeznaczeniem służbowym. Czy jego wartość powinna zostać dodatkowo wyliczona, czy też mieści się w ryczałcie? W tym zakresie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny 10 lipca 2018 roku.

Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym:

Spółka, udostępniająca swoim pracownikom auta służbowe do celów prywatnych, miała wątpliwość, czy w ramach zryczałtowanego nieodpłatnego świadczenia powinna uwzględniać koszty związane z używaniem auta, w tym też koszty paliwa. Zwróciła się o wydanie interpretacji indywidualnej. Sama uważała, że skoro pracownik korzysta nieodpłatne z samochodu służbowego dla celów prywatnych, to z tego tytułu należy naliczyć miesięcznie pracownikowi zryczałtowaną wartość świadczenia określoną w kwocie wynikającej z art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jej zdaniem ustawodawca zmieniając brzmienie tego przepisu miał w zamiarze kompleksowe uregulowanie kwestii nieodpłatnego używania auta pracodawcy przez pracownika. Co w jej ocenie oznacza, że kwota ryczałtu określona w tym przepisie obejmuje wszelkie należności wynikające z korzystania z auta.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się jednak Dyrektor Izby Skarbowej wskazując, że koszt paliwa powinien być wyłączony z wartości nieodpłatnego świadczenia. Sprawa została skierowana na drogę sądowo-administracyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 23 listopada 2015 roku przyznał rację wnioskodawcom (sygn. akt I SA/Wr 1595/15). Uznał, że zryczałtowany zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych (lub do celu prowadzenia działalności gospodarczej) obejmuje wszystkie koszty - w tym koszty paliwa. „W cytowanym przepisie (art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) wyraźnie wskazano, że otrzymanym świadczeniem jest "wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych". Wykorzystywać zaś to tyle co "posługiwać się", "używać". Wbrew więc stanowisku organu świadczeniem pracodawcy nie jest samo udostępnienie samochodu. Jest nim zapewnienie możliwości prawidłowego używania. A więc także ponoszenie wszystkich niezbędnych wydatków umożliwiających takie używanie. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków - jakim są wydatki na paliwo - uznać za stanowiące odrębne świadczenia. Jak słusznie skarżąca podkreśliła, nie jest możliwe wykorzystywanie samochodu bez zakupu paliwa. Na takie rozumienie przepisu wskazuje także przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja określania wysokości ryczałtu. Został on mianowicie powiązany z pojemnością silnika samochodu. Jest to zaś parametr warunkujący w pierwszej kolejności zużycie paliwa. Natomiast jego wpływ na wysokość innych kosztów eksploatacyjnych jest znikomy. Należy więc przyjąć, że racjonalny ustawodawca wiążąc wartość ryczałtu ze zużyciem paliwa jednocześnie wydatki na paliwo chciał z niego wyłączyć.”.

Taki pogląd został potwierdzony wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FSK 1185/16), który utrzymał w mocy orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-12-04